Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Ανοικτού Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Γνωστοποίηση της με αρ. 459/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων σχετικά με την έγκριση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο : “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’ .

 

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται σήμερα Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 , προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’, ότι με την αρ. 459_2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων εγκρίθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ’’ και ολοκληρώθηκε η διαδικασία κρίσης .

Η με αριθμό 459_2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων, όπου περιλαμβάνονται τα αναλυτικά πρακτικά κάθε συνεδρίασης και το συγκεντρωτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής,  καθώς και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες, προς όλους τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων  www.chania.gr , στον δικτυακό τόπο  https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html .