Μηχανικός με εξειδίκευση σε Ν.Ο.Κ. & Πολεοδομική Νομοθεσία (Αρχιτέκτονας / Πολιτικός Μηχανικός / Πολεοδόμος-Χωροτάκτης)

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Αθήνα

Website GIMISIS + ASSOCIATES

We challenge the accepted!

Περιγραφή Θέσης:

Αναζητούμε έναν (1) Μηχανικό, ειδικότητας: Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης, για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει εξοικείωση με την πολεοδομική νομοθεσία και με τον Ν.Ο.Κ., πάθος με την έρευνα και την δημιουργική επίλυση προβλημάτων, και να είναι έτοιμος να συμβάλλει σε απαιτητικές και πρωτότυπες μελέτες απαντώντας σε επίκαιρα ζητήματα του δομημένου περιβάλλοντος π.χ. ύψη κτιρίων, χρήσεις γης, εκτός σχεδίου δόμηση κ.λπ..

Κύριες Αρμοδιότητες:

®    Επίλυση ζητημάτων που αφορούν σε ειδικά ζητήματα του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, με έμφαση στην τεκμηρίωση ειδικών όρων δόμησης

®    Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων

®    Διαμόρφωση τακτικής για αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων, συνήθως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (ΔΕφ, ΣτΕ)

Απαιτούμενα Προσόντα:

®    Πτυχίο Μηχανικού, ειδικότητας: Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης / Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

®    Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών ως Μηχανικός, με εξειδίκευση στο αντικείμενο εκπόνησης μελετών και έκδοσης οικοδομικών αδειών

®    Άριστη γνώση του ν. 4067/2012-Ν.Ο.Κ.

®    Γνώση AutoCAD

®    Κριτική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια

®    Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων και τήρησης προθεσμιών

®    Ικανότητα εργασίας τόσο αυτόνομα όσο και σε ομάδα

®    Ευχέρεια στον γραπτό λόγο

Επιθυμητά Προσόντα:

®    Μεταπτυχιακό δίπλωμα, ειδικά στο αντικείμενο της Πολεοδομίας – Χωροταξίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

®    Εξοικείωση με τους Γ.Ο.Κ. (1929-1955-1973-1985)

®    Εξοικείωση με τη Νομολογία του ΣτΕ

®    Γνώση GIS

®    Γνώση Photoshop

®    Ικανότητα επικοινωνίας και παρουσίασης δεδομένων με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Προσφέρουμε:

®    Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης.

®    Ευχάριστο, δυναμικό και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον.

®    Συμμετοχή σε ιδιαίτερα πολύπλοκα, ενδιαφέροντα και καινοτόμα έργα, με σημαντικό πολεοδομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

®    Χρηματικές απολαβές ανάλογες της εμπειρίας και των δεξιοτήτων.

 

Εάν είστε ενθουσιώδης και επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή στο [email protected]

Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε και να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας!

Τοποθεσία:
Αθήνα, Νικολαϊδου 18

To apply for this job email your details to hr@gimisis.associates