Ο Σύλλογος

Ταυτότητα

Η ταυτότητα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ιδρύθηκε το 1922 στην Αθήνα. Έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς με συμμετοχή και παρεμβάσεις στα κοινωνικά δρώμενα, σε όλες τις φάσεις της πολιτικής ιστορίας της χώρας.

Η ιδρυτική ονομασία του συλλόγου ήταν: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ). Από το 1989 εκφράζοντας το σύνολο των Αρχιτεκτόνων της χώρας έχει μετονομαστεί σε ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Σήμερα το μητρώο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αριθμεί περίπου 15.000 μέλη.

Η δομή του Συλλόγου

 Αντιπροσωπεία
Αποτελείται από 165 μέλη εκλεγόμενα πανελλαδικά, με την απλή αναλογική. Είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Διοικητικό Συμβούλιο
Αποτελείται από 15 μέλη. Εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία και διοικείται από πενταμελές προεδρείο.

Περιφερειακά Τμήματα και Σύλλογοι
35 Σύλλογοι και Τμήματα εδρεύουν στην περιφέρεια και λειτουργούν με Διοικητικό Συμβούλιο και Γενική Συνέλευση.

Συντονιστικό Όργανο
Στο Συντονιστικό Όργανο μετέχουν εκπρόσωποι του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και Τμημάτων της περιφέρειας. Συνέρχεται σε τακτά διαστήματα σε διάφορες πόλεις.

Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
Συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. Στον Σύλλογο λειτουργούν οι παρακάτω Επιτροπές:

  • Οργανωτικών Θεμάτων – Θεσμικού Πλαισίου
  • Διεθνών Σχέσεων
  • Περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
  • Πολεοδομίας – Χωροταξίας
  • Επαγγελματικών Θεμάτων
  • Αρχιτεκτονικής και Περιβάλλοντος
  • Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
  • Νέων Αρχιτεκτόνων

Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών του για την ανάδειξη – προβολή και διασφάλιση της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, η προστασία των συμφερόντων των μελών του μέσα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η ανάδειξη της διακεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας του κλάδου και η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της πανελλαδικής δομής, αποτελούν το πλαίσιο δράσης του Συλλόγου.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου αφορούν στον έλεγχο του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Δόμησης και διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης αυτού του θεσμικού πλαισίου, στον έλεγχο των πεπραγμένων των αποφάσεων και των έργων της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον Αρχιτεκτονικό Έλεγχο σε Πρώτο και Δεύτερο Βαθμό, σε συμμετοχή στην κρίση των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών κλπ.

Επίσης σε διαδικασίες που αφορούν στην Οργάνωση Συνεδρίων σε ετήσια βάση, στην οργάνωση ημερίδων για σημαντικά θέματα χώρου ή επαγγελματικού προβληματισμού, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, οργάνωση εκθέσεων κλπ.

Διεθνείς Σχέσεις

Μέσα από την ΜΕ Διεθνών Σχέσεων, επεξεργάζεται θέματα σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος στον Ευρωπαϊκό Χώρο, τις μεταβολές εκπαίδευσης / κατάρτισης / πιστοποίησης σπουδών κλπ.

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι μέλος του Συμβουλίου των Αρχιτεκτόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACE-CAE) και εκπρόσωποί του μετέχουν στις μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου. Τον Ιανουάριο του 1994 ο Σύλλογος συνυπέγραψε τη δήλωση ίδρυσης της Ένωσης των Αρχιτεκτόνων των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου. Συμμετέχει επομένως σε όλες τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της UMAR. Τέλος διατηρεί σχέσεις συνεργασίες και επαφές με το Ελληνικό Τμήμα της UIA και το ICOMOS με σκοπό την προώθηση των θεμάτων της αρχιτεκτονικής στη χώρα και διεθνώς.

Νέοι Αρχιτέκτονες

Η Επιτροπή Νέων Αρχιτεκτόνων συγκροτήθηκε στις αρχές του 2006, με στόχο τη δραστηριοποίηση των νέων επαγγελματιών στα πλαίσια του Συλλόγου. Σκοπός της είναι να ενημερώνει τους νέους αρχιτέκτονες σε σχέση με θέματα ασφαλιστικά, αμοιβών, μισθών και ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών ζητημάτων. Επίσης, να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρχιτεκτόνων αλλά και να διευρύνει την δράση του Συλλόγου έξω από τα στενά πλαίσια του επαγγελματικού κύκλου

Γι’ αυτό το σκοπό, το πρώτο βήμα της ομάδας είναι η λειτουργία ενός καφενείου/εντευκτηρίου, στην έδρα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, με την πρόθεση παράλληλα να οργανώνονται εκεί συζητήσεις, προβολές και εκθέσεις.

Ο Ξενώνας

Ο ξενώνας Στάμου Στούρνα βρίσκεται στην Άλλη Μεριά Πηλίου. Προορίζεται για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων, φιλοξενίας σπουδαστών και λειτουργίας θερινών σεμιναρίων (workshops) αρχιτεκτονικών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελεί επιβεβλημένη υποχρέωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ που απορρέει από τη μνήμη του σπουδαστή Στάμου Στούρνα.

Περιοδικό “Αρχιτέκτονες”

Επιθυμία του συλλόγου είναι, να αξιοποιήσει τις απόψεις όλων των συναδέλφων μέσα από τις σελίδες του περιοδικού. Είναι δυνατόν, όλες οι συνεργασίες που θα αποστέλλονται στο περιοδικό, είτε υπό μορφή παρουσιάσεων έργων, θέσεων και επιστολών, να καταχωρούνται στις σελίδες του.