Ο Σύλλογος

Πλαισιο Δρασεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2011 – 2014

Γενικές αρχές:
Στο πρωτόγνωρα δυσμενές περιβάλλον που δημιουργεί:
• η ύφεση στην οικονομία και η επίπτωσή της στον κλάδο μας (μείωση μισθών και εισοδημάτων, υποαπασχόληση, ανεργία και ανέχεια μεγάλου αριθμού συναδέλφων, συρρίκνωση των αρχιτεκτονικών γραφείων κλπ.),
• η πρωτοφανής κατάργηση των διασφαλίσεων και κατακτήσεων στα εργασιακά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και
• η επιχειρούμενη, εκ βάθρων αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του συνόλου σχεδόν του θεσμικού πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας που μας αφορά, σε εποχή μάλιστα έντονης κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, με τη
• βεβιασμένη και πρόχειρη απάντηση στα χρόνια αιτήματα του κλάδου μας και τη ριζική αλλαγή του τοπίου άσκησης του επαγγέλματος,
θεωρούμε ότι αποτελεί μονόδρομο η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, με συσπείρωση στα συλλογικά όργανα και με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ μας.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, σταθμίζοντας την κατάσταση που προκύπτει από τον καταιγισμό νομοθετικών αλλαγών, θα υιοθετήσει και θα αναδείξει τα όποια θετικά στοιχεία αυτών των μεταρρυθμίσεων, θα συσπειρώσει όμως τα μέλη του απέναντι σε ότι θίγει το επιστημονικό κύρος και την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος για τον κλάδο μας, με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και αγωνιστική συνέπεια, ενάντια σε όσα από αυτά καταστρατηγούν το ρόλο των Αρχιτεκτόνων στην οικιστική ανάπτυξη του τόπου και στη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με γνώμονα πάντα τον ορθολογισμό και το κοινωνικό συμφέρον, υπερβαίνοντας μικροσυντεχνιακές σκοπιμότητες ακόμη και του κλάδου μας.

Ρόλος του Συλλόγου είναι να καλύπτει τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα όλου του φάσματος των αρχιτεκτόνων της χώρας, με τις διάφορες ενασχολήσεις και τις διαστρωματώσεις του. Η ενεργοποίησή του στα προβλήματα όλων είναι αναπόφευκτη και αδιαμφισβήτητη.

Στη νέα περίοδο οφείλουμε, μέσα από τις παρεμβάσεις μας, να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις στον κλάδο, να αφήσουμε τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, να τονίσουμε την επιστημονικότητα και κοινωνικότητα της εργασίας μας, της Αρχιτεκτονικής. Να τραβήξουμε διαχωριστική γραμμή απέναντι στην αδιαφάνεια, στη διαπλοκή, στην ετεροδοσοληψία και στην αυθαιρεσία σε κάθε επίπεδο. Να δημιουργήσουμε όμοιους όρους αντιμετώπισης στο επάγγελμα και να διευκολύνουμε την πρόσβαση των νέων. Να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος με αναβαθμισμένο τον ρόλο των συναδέλφων δημόσιων λειτουργών. Να προβάλλουμε το συλλογικό απέναντι στο ατομικό σε νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης των αρχιτεκτόνων. Να πάρουμε τις ευθύνες που μας αντιστοιχούν.

Σε μια τέτοια περίοδο, βίαιης ανατροπής αυτών που θεωρούσαμε ως δεδομένα, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, ως πανελλαδικό όργανο με ισοδύναμα επιστημονικό και συνδικαλιστικό χαρακτήρα, προτάσσει τη διεκδίκηση των αναγκαίων συνθηκών, ώστε η απασχόληση με και η επιβίωση από το επάγγελμα να διασφαλίζεται με αξιοπρεπείς όρους, και ορίζει τους παρακάτω

Άξονες δράσης:
Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Δ. ΔΙΕΘΝΗ
Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναλυτικά:

Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ
θα στοχεύσει
• στη συστηματική και σφαιρική ενημέρωση των μελών του στα πλαίσια προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και όχι μόνο,
• στη διάχυση της πληροφορίας που διαθέτει – ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους – και θα προωθήσει τη δημόσια διαβούλευση για κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο.
θα επιδιώξει:
• Συνεργασία με τις έξι (6) Αρχιτεκτονικές Σχολές, ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής πραγματικότητας. Επί πλέον, η παρουσία εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των σπουδαστών και στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι επιβεβλημένες και για την ομαλή ένταξη των νέων αρχιτεκτόνων στο σώμα του Συλλόγου.
• Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης υποδοχής νέων συναδέλφων και διερεύνηση της δυνατότητας αυτόματης εγγραφής τους στο σύλλογο.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης στο επάγγελμα της άσκησης της αρχιτεκτονικής από τους νέους αρχιτέκτονες, δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με βιογραφικά σημειώματα νέων (και όχι μόνο) αρχιτεκτόνων για εύρεση εργασίας.
(Επί πλέον, για τους νέους συναδέλφους, ιδιαίτερα υποβοηθητικές είναι οι προγραμματικές δράσεις που αναφέρονται στην ενότητα Γ (επαγγελματικά θέματα) και αφορούν στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας, την οργάνωση γραφείου πληροφόρησης – εξυπηρέτησης, κλπ.) Συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της αισθητικής παιδείας των μαθητών με τον παιδαγωγικά πιο πρόσφορο τρόπο και διασφάλιση της πληρότητας διδακτικού δυναμικού στα μαθήματα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, μαθημάτων επιλογής στις πανελλήνιες εξετάσεις σε όσους επιθυμούν να εισαχθούν σε Αρχιτεκτονικές Σχολές.

Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων και της κοινωνίας, θα στοχεύσει στην:
• Ανάδειξη και προβολή του αρχιτεκτονικού έργου με τη διοργάνωση εκθέσεων, παρουσιάσεων και προβολών εντός και εκτός αρχιτεκτονικού κύκλου, την αυστηρά περιοδική προκήρυξη βραβείων αρχιτεκτονικής, την οργάνωση Πανελληνίων είτε τοπικών Αρχιτεκτονικών Συνεδρίων ή Ημερίδων ή Σεμιναρίων και την καθιέρωση Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής όπου ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, με τα περιφερειακά Τμήματα και Συλλόγους, θα διαμορφώνει κοινό πρόγραμμα προβολής της Αρχιτεκτονικής πανελλαδικά.
• Προβολή θέσεων και απόψεων με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου όταν χρειάζεται, άρθρα σε έντυπα και εφημερίδες καθώς και μέσω του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ είτε της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
• Αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, με στόχο:
τη συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων για τρέχοντα θέματα, αποφάσεις, δελτία τύπου κλπ, την ανάπτυξη της διαδραστικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη, και των μελών μεταξύ τους καθώς και τη δημιουργία βήματος παρουσίασης σύγχρονου αρχιτεκτονικού έργου από συναδέλφους και προβολής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.
• Εξωτερίκευση της Αρχιτεκτονικής, με την δημιουργία γόνιμου δίαυλου επικοινωνίας αρχιτεκτόνων – κοινωνίας, με έμφαση στην αναγκαιότητα της ενημέρωσης των πολιτών (πελατών και δημοσίων λειτουργών) μέσα από τις ως άνω δράσεις.
• Θέσπιση προγράμματος «Αρχιτεκτονική στα Σχολεία» υπό την αιγίδα του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, ενταγμένου στο σχολικό πρόγραμμα, με την δημιουργία ομάδων εθελοντικής εργασίας αποτελούμενων κατ’ ελάχιστον από έναν αρχιτέκτονα μηχανικό εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (ως συντονιστή), το δάσκαλο εικαστικών του σχολείου και έναν αρχιτέκτονα μηχανικό πιθανόν από τον σύλλογο γονέων του σχολείου.
Στόχος ενός τέτοιου προγράμματος είναι η εισαγωγή στην γενική εκπαίδευση θεμάτων αντίληψης του δομημένου περιβάλλοντος, παρατήρησης και συνειδητοποίησης της κλίμακας (ανθρώπου, κτιρίων, γειτονιών, πόλεων), ανάδειξης της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της αξίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, εξοικείωσης με τα υλικά, τις κατασκευαστικές δυνατότητες, τις έννοιες της αρχιτεκτονικής μορφής, της τεχνολογίας,καθώς και της διαδραστικής σχέσης με το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.
• Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την επανασύσταση φορέα οργάνωσης για την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών EUROPAN.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει
• στην παραγωγή και προώθηση ουσιαστικών και συγκεκριμένων κατευθυντήριων προτάσεων για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και επιστημονικές δράσεις σε θέματα άμεσου ή ευρύτερου ενδιαφέροντός μας, καθώς επίσης
• στην έγκαιρη (και όχι εκ των υστέρων) παραγωγή και προώθηση ολοκληρωμένων θέσεων σχετικά με το πλαίσιο της πολεοδομικής και κτιριολογικής νομοθεσίας.

Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα προωθήσει τις θέσεις του και θα επιδιώξει σθεναρά:
• Συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΥΜΕΔΙ σε όλα τα επίπεδα διοίκησης για την προώθηση των θέσεων του Συλλόγου στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία (σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, πολεοδομίας, ρυθμιστικών σχεδίων πόλεως, αστικού σχεδιασμού, χρήσεων γης, κλπ.) στην βάση ενός γόνιμου διαλόγου προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος.
• Συνεργασία με το ΥΠΠΟΤ σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει επίσης
• στην διασφάλιση κεκτημένων δικαιωμάτων μας που προσβάλλονται ή καταργούνται.
Για την ενδυνάμωση και «μεγιστοποίηση» του αποτελέσματος αυτού του στόχου θα επιδιωχθεί συνδιαμόρφωση προτάσεων και δράσεων και δημιουργία κέντρου αγώνα – όποτε αυτό απαιτείται – σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, τεχνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους, κλάδους ή σωματεία πάνω σε γενικά επαγγελματικά και εργασιακά θέματα κοινού ενδιαφέροντός μας.

Στις στοχεύσεις του ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, αυτής της ενότητας, εντάσσονται επίσης οι παρακάτω προγραμματικές δράσεις :
• Διασφάλιση των θεσμικών κατακτήσεων του κλάδου, και συνέχιση – εντατικοποίηση της προσπάθειας για περαιτέρω:
– Προώθηση της Παραγωγής Αρχιτεκτονικής μόνο από Αρχιτέκτονες γιατί, πέρα από τον δίκαιο, ορθολογικό και ξεκάθαρο καθορισμό των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, της αναγνώρισης πτυχίων, της πιστοποίησης δραστηριοτήτων κλπ., και πάνω από αυτά, η άσκηση της αρχιτεκτονικής από άλλες μη αρμόδιες (βάσει της μη ολοκληρωμένης εκπαίδευσής τους, είτε της εμπειρίας τους) ειδικότητες είναι εις βάρος του πολιτισμού, της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Πρέπει να βοηθήσουμε να γίνει κατανοητό σε όλους αυτό.
Διεκδικούμε πλήρη δικαιώματα στην ενασχόληση με την αρχιτεκτονική μελέτη στα πλαίσια συγκροτημένου διαλόγου και συνέργειας με τις άλλες ειδικότητες που διεπιστημονικά ολοκληρώνουν τα έργα, αναγνωρίζοντας τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα και των άλλων ειδικοτήτων στις μελέτες που τους αφορούν.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα, δυστυχώς καθορίζονται ακόμη και σήμερα με νομοθεσία που θεσπίστηκε το 1930, υπό άλλες συνθήκες και άλλες απαιτήσεις,που πλέον είναι παρωχημένες.
Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες έχουν την ενιαία πενταετή φοίτηση του διπλώματατος αρχιτέκτονα μηχανικού και αντιλαμβάνονται την πολιτιστική και κοινωνική σημασία του έργου που αναλαμβάνουν.

– Καθιέρωση, επέκταση και βελτίωση του θεσμού των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με κυρίαρχο στόχο την υποχρεωτική διενέργεια Ανοιχτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους με παράλληλη ενδυνάμωση του πλαισίου διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και στα σημαντικά ιδιωτικά έργα, γιατί οι ευκαιρίες ανάδειξης τόσο των αρχιτεκτόνων όσο, κυρίως, των ιδεών τους, πρέπει να είναι ίσες για όλους, ανεξαρτήτως «εμπειρίας», ηλικίας, μεγέθους γραφείου. Έμφαση στην υποχρεωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, στην έκθεση των συμμετοχών και στην οργάνωση ανοιχτών συζητήσεων. Προώθηση προϋποθέσεων για συμμετοχή των αρχιτεκτόνων σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε διεκδίκηση έργων στο εξωτερικό.
Στο σημείο αυτό ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τονίζει ότι θα αρνηθεί σταθερά τη συμβολή του στις περιπτώσεις που εκχωρούνται σε ιδιώτες αρμοδιότητες του δημοσίου κατά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Γι’ αυτό το λόγο απορρίπτει και την οποιαδήποτε ανάμειξή του στη διενέργεια από ιδιώτες αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με αντικείμενο το δημόσιο χώρο.
• Κωδικοποίηση και ανάδειξη προβλημάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς.
• Με στόχο τον εξορθολογισμό και την απλούστευση της νομοθεσίας
– επεξεργασία Νόμων και Προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων εν ισχύ, παρακολούθηση δημόσιας διαβούλευσης Νομοσχεδίων,
– διαρκής μελέτη και παρακολούθηση θεμάτων Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Κτιριοδομικού Κανονισμού καθώς και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων που κατισχύουν αυτών,
• Σε σχέση με τους ισχύοντες νόμους, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα αντιδράσει συντεταγμένα και άμεσα:
– στον Ν. 3919/10 , που καταργεί την ελάχιστη αμοιβή και καθορίζει νέους τρόπους αστικών συμφωνιών με τους πελάτες μας. Προωθούμε ένα σύστημα διασφάλισης αξιοπρεπούς αμοιβής της αρχιτεκτονικής εργασίας με ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθμιση των μελετών και κατασκευών. Σε αυτό το σημείο θα καταβάλλει προσπάθειες ώστε η εφαρμογή του νόμου να διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, τα δικαιώματα των συναδέλφων, να τους προστατεύει από ασύμμετρες αστικές ευθύνες και από μελλοντικούς αντιφατικούς φορολογικούς ελέγχους. Για τον λόγο αυτό θεωρεί σημαντική τη διασφάλιση της ισχύος του ΠΔ 696/74, σαν μόνη βάση συζήτησης για την δημιουργία ενός μοναδικού προϋπολογισμού.
– στον Ν.3316/05, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του στο σύνολο του νομοσχεδίου περί ανάθεσης Μελετών Δημοσίου, που υποβαθμίζει τη βαρύτητα της μελέτης εισάγοντας το καθεστώς των εκπτώσεων και αντιστρατεύεται τον θεσμό των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
– στον Ν.4014/11 περί ρύθμισης αυθαιρέτων, (και των αναρίθμητων τροποποιήσεων, εγκυκλίων, αποφάσεων και διευκρινήσεων έπη αυτών), όπου, πέραν των αντιρρήσεων για την επί της αρχής ορθότητάς του και την προχειρότητα του, εντοπίζει πολλές ανακολουθίες μεταξύ νομοθεσίας και λειτουργικού συστήματος του ΤΕΕ, με αποτέλεσμα την παντελή απουσία ασπίδας προστασίας του μηχανικού απέναντι στον πελάτη που καλείται να συμβουλεύσει.
– στον Ν.4030/11, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο έκδοσης αδειών χωρίς απ’ ότι φαίνεται να μειώνει δραστικά (αν λειτουργήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθύνσεις) τον χρόνο έκδοσης της αδείας είτε την υπάρχουσα γραφειοκρατία. Η έναρξη ισχύος του Νόμου θα πρέπει απαραιτήτως να παραταθεί τουλάχιστον μέχρι την απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να μην οδηγεί στην ποινικοποίηση του επαγγέλματός μας, αλλά και τη σύσταση, στις περιφερειακές ενότητες, των υπηρεσιών υποδοχής και στήριξης των απαραίτητων για τη λειτουργία του Συμβουλίων (ΣΥΠΟΘΑ, ΣΑ, κλπ.).
• Για την Προστασία και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ θα επιδιώξει, σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΤ, την σύσταση από κοινού ενός κρατικού φορέα Προστασίας Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αρμόδιου για τον χαρακτηρισμό κτιρίων, ελεύθερων χώρων, κλπ. ως διατηρητέων, με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τις ανάγκες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Ο φορέας αυτός θα ασχολείται με τον χαρακτηρισμό, την τεκμηρίωση, την αποτύπωση των κτιρίων, καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την διατήρησή τους (ΜΣΔ, χορήγηση δανείων από Πράσινο Ταμείο, καθορισμός ειδικών όρων δόμησης για προσθήκες, κλπ.), με κατεύθυνση στην ενδυνάμωση της κοινωνικά ευαίσθητης Προστασίας της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.
• Για την Προάσπιση του Δημόσιου Χώρου. Επί πλέον άλλων σχετικών δράσεων -και όποτε προκύπτει- θα ενδυναμώσει τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς των κατοίκων και τα κινήματα της πόλης που αγωνίζονται ενάντια στην εμπορευματοποίηση των ανοικτών δημόσιων χώρων, όταν διαπιστώνεται σύμπλευση σε στόχους και διαδικασίες, για την αύξηση των χώρων πράσινου και τη βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Ο ΣΑΔΑΣ– ΠΕΑ υπερασπίζεται το δικαίωμα στην πόλη για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και θα αρνηθει να περιλάβει στις δραστηριότητές του τις περιπτώσεις που εκχωρούνται σε ιδιώτες, αρμοδιότητες του δημοσίου στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου.

• Απόσυρση κάθε νομοθετικής προσπάθειας που επιβάλλει μορφολογικούς κανόνες και συνταγές στην αρχιτεκτονική σύνθεση αποκλίνοντας από τις αρχές διατήρησης της αυθεντικής κατάστασης και της αειφόρου αξιοποίησης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δηλαδή της Ακίνητης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από την κλίμακα του κτηρίου μέχρι την κλίμακα του συνόλου, της πόλης και του τοπίου, που έχουν κωδικοποιηθεί στους επιστημονικούς Χάρτες και Συμβάσεις για την Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογική και Τοπιακή κληρονομιά.
• Προβολή / αξιοποίηση της Αρχιτεκτονικής στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας (χωρίς να υποβαθμίζεται χάριν αυτής η αρχιτεκτονική σύνθεση) με έμφαση στην εκπόνηση ενός νέου ΚΕΝΑΚ που θα προωθεί τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού -και όχι κλειστά κελύφη με αναβαθμισμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό-, ενταγμένου σε μία σύγχρονη πιο πολυπαραγοντική προσέγγιση του προβλήματος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στο βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, στην χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, σε χρήση ΑΠΕ, κλπ.
• Για την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης στον κλάδο μας:
– Υποστήριξη του «τρίπτυχου» της ένταξης των κατασκευών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον μέσω:
α) του χωροταξικού, πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού,
β) ενός νέου Οικοδομικού Κανονισμού, λιγότερο περίπλοκου, με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση, απαλλαγμένου από τα γνωστά βαρίδια της πολεοδομικής νομοθεσίας και
γ) ενός ευέλικτου, μη γραφειοκρατικού τρόπου έκδοσης αδειών συνδυασμένου με έναν αξιόπιστο έλεγχο των κατασκευών, χωρίς άνευ όρων ιδιωτικοποίηση του πολεοδομικού ελέγχου και μητρώα «ειδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων» που υποβαθμίζουν τα πτυχία μας.
– Προώθηση θέσπισης κινήτρων αστικής αναβάθμισης σε κλίμακα πόλης, γειτονιάς και οικοδομικού τετραγώνου και ενεργοποίηση κείμενων διατάξεων που, σεβόμενα το περιβάλλον, θα δημιουργήσουν νέα πεδία απασχόλησης
– Διερεύνηση των ευκαιριών διεύρυνσης των εξειδικευμένων εργασιών που παρέχει ο κλάδος σε σχέση με τα νέα νομοσχέδια.
• Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας:
– Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, οργάνωση ειδικού γραφείου πληροφόρησης, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για επαγγελματικά ζητήματα.
– Πραγματοποίηση Επιστημονικών Εκδόσεων και Οδηγών / εγχειριδίων διευκόλυνσης της Άσκησης του Επαγγέλματος.
– Ενθάρρυνση της δημιουργίας βιώσιμων διεπιστημονικών επαγγελματικών σχημάτων, όπου χωρούν όλες οι ειδικότητες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.
– Διεκδίκηση ρύθμισης της μισθωτής εργασίας με συλλογική σύμβαση (κατάργηση του μπλοκ -Α.Π.Υ), δυνατότητα ασφάλισης-περίθαλψης-πρόνοιας για όλους, ταμείο ανεργίας-αλληλεγγύης με την αναμόρφωση της εγγραφής στο ΤΕΕ, του τρόπου έναρξης άσκησης επαγγέλματος, της παρακράτησης ποσοστού αμοιβών για κοινό ταμείο, κτλ.
– Απαίτηση άμεσης καταβολής των οφειλομένων και επιστροφής εγγυητικών επιστολών στους συναδέλφους από τους Δημόσιους φορείς.
– Υποστήριξη και χρηματοδότηση της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης.
– Συστηματική προσπάθεια σύστασης αξιόπιστου Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ) και σύνταξης με ουσιαστικό τρόπο της Ταυτότητας των Κτηρίων.
• Διασφάλιση αξιοκρατικής συμμετοχής των εκπροσώπων του Συλλόγου στις διάφορες επιτροπές και συμβούλια καθώς και της, με διαφανείς διαδικασίες, συμμετοχής των αρχιτεκτόνων-μελών του Συλλόγου στους καταλόγους κριτών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, μέσα από την αναβάθμιση αφενός των διαδικασιών και προϋποθέσεων και την υποστήριξη-έλεγχο αφετέρου των εκπροσώπων.

Για τα παραπάνω, ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ στοχεύει και θα στηριχτεί στην ενεργοποίηση των συναδέλφων και την λειτουργία των μόνιμων επιτροπών και ομάδων εργασίας (που θα συγκροτηθούν), ως δεξαμενών ανταλλαγής σκέψεων.

Δ. ΔΙΕΘΝΗ
• Οργάνωση ομάδας εργασίας που θα ασχολείται με την ερμηνεία, επεξεργασία και προώθηση προς εφαρμογή στους αρμόδιους φορείς, των διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων, την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ και άλλων διεθνών φορέων που οριοθετούν το ανθρωπογενές πολιτιστικό περιβάλλον και καθορίζουν την φιλοσοφία των Αρχιτεκτονικών Επεμβάσεων και το συντονισμό των εκπροσώπων του Συλλόγου στις διεθνείς ενώσεις-οργανισμούς (UIA, ACE/CAE, UMAR, EFAP, ENACA).
• Επιβολή αξιοκρατικών κριτηρίων στις εκπροσωπήσεις του Συλλόγου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη).
• Συμμετοχή / ένταξη του Συλλόγου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Ευρεία δημοσιοποίηση των θεμάτων των Διεθνών Σχέσεων σε όλους τους αρχιτέκτονες.

Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Αναβάθμιση του ρόλου της Αντιπροσωπείας και της λειτουργίας της.
Συγκρότηση ομάδας εργασίας προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης των μελών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη λειτουργία της.
• Ανάδειξη του Πανελλαδικού χαρακτήρα –επιτελικού και συντονιστικού– του ΣΑΔΑΣ– Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων με την βελτιστοποίηση οργάνωσης των Περιφερειακών Τμημάτων και Συλλόγων, την αξιοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου με στόχο την υποστήριξη των πρωτοβουλιών τοπικών συλλογικών οργάνων και μεμονωμένων συναδέλφων (όπου δεν υφίστανται Τμήματα του Συλλόγου) και την αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου σε Πανελλαδική κλίμακα. Λειτουργία των οργάνων με ίσες ευκαιρίες για τους εκπροσώπους της περιφέρειας, λειτουργία συλλόγου με πλήρη και συνεχή επικοινωνία με τους τοπικούς συλλόγους και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων.
• Αναβάθμιση των επιτροπών / ομάδων εργασίας του συλλόγου και δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας με τις αντίστοιχες (όταν υπάρχουν) ομάδες εργασίας του ΤΕΕ (ιδιαίτερα των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας Αρχιτεκτόνων).
Στα περιφερειακά τμήματα και συλλόγους θα πρέπει να επιδιωχθεί, εάν αυτό είναι δυνατόν, να οργανωθούν και κάποιες αντίστοιχες επιτροπές/ομάδες εργασίας για τον ουσιαστικότερο συντονισμό στην παραγωγή προτάσεων και θέσεων τόσο σε γενικά όσο και σε ειδικά περιφερειακά και τοπικά θέματα.
• Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ισοσκελισμού των οικονομικών του Συλλόγου (τα έσοδα του συλλόγου στηρίζονται κύρια στην επιχορήγηση του ΤΕΕ, η οποία δε καλύπτει τα στοιχειώδη έξοδα λειτουργίας του). Έγκαιρη πρόβλεψη για αποτελεσματική κάλυψη των πάγιων εξόδων και δημιουργική διαχείριση της ακίνητης περιουσία του Συλλόγου (κτίριο γραφείων και κληροδότημα ξενώνα Στάμου Στούρνα).
• Εκσυγχρονισμός του τρόπου εγγραφής νέων αρχιτεκτόνων, ενεργοποίησης ανενεργών μελών, είσπραξης συνδρομών, έκδοσης κάρτας μέλους.
• Ενδυνάμωση προσπαθειών για την παραχώρηση στον Σύλλογο (από το ΥΠΠΟΤ, τον Δήμο Αθηναίων ή άλλων φορέων), κτιρίου για τη δημιουργία συνεδριακού – εκθεσιακού χώρου, χώρου αναψυχής και συνάντησης των συναδέλφων, αποτελώντας πυρήνα επικοινωνίας και δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, καθώς και τόπο ανάδειξης της αρχιτεκτονικής έξω από τον στενό κύκλο των αρχιτεκτόνων.
• Περισσότερες και πιο αναλυτικές προτάσεις για τα οικονομικά του συλλόγου, θα αναπτυχθούν στον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ που θα προκύψει και από τη διερεύνηση δυνατοτήτων που θα επεξεργασθεί η αντίστοιχη επιτροπή / ομάδα εργασίας.

Προκειμένου ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ να αποκτήσει ειδικό βάρος μεγαλύτερο του σημερινού, να αναβαθμίσει τον κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο του αρχιτέκτονα και της αρχιτεκτονικής, να προωθήσει τις εκάστοτε θέσεις του για τα παραπάνω ζητήματα και να φέρει με επιτυχία σε πέρας το πρόγραμμα δράσης του, θα στηριχθεί στην ενδυνάμωση των επιτροπών και ομάδων εργασίας του, οι οποίες και θα επεξεργαστούν ειδικότερα τα θέματα και θα προτείνουν επί μέρους δράσεις στη βάση των αρχών που αναφέρονται.
Οι μόνιμες επιτροπές, που θα συγκροτηθούν, συσχετιζόμενες με τους παραπάνω άξονες δράσης, θα έχουν την παρακάτω διάρθρωση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2011 – 2014
ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Α. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1. ΝΕΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
2. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)
Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2. • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
• ΕΚΔΟΣΕΙΣ
3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”
Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
1. • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
• ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΑ)
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
• ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3. • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
• ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
4. • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
• ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
5. • ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
• ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ & ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
• ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Δ. ΔΙΕΘΝΗ
1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
• U.I.A
• C.A.E, UMAR, EFAP, ENACA
2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ε. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
2. • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
• ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΧΟΡΗΓΙΕΣ
3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Οι ως άνω επιτροπές θα στελεχωθούν μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους αρχιτέκτονες μέλη του Συλλόγου ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.
Η ενεργός συμμετοχή των μελών είναι καθοριστική για την ενδυνάμωση των θέσεων του Συλλόγου.
Είναι δυνατή η δημιουργία επιπλέον ομάδων εργασίας αναλόγως των ειδικών θεμάτων που τυχόν προκύψουν.

Επίλογος:
Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ τηρώντας τις καταστατικές αρχές για τις οποίες ιδρύθηκε και ανταποκρινόμενος στην αγωνία των συναδέλφων για την συνολική κρίση που υφίσταται ο χώρος της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών θα αποτελέσει ασπίδα στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται το επάγγελμα και ειδικότερα η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών.

Ο ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, αξιοποιώντας την δυναμική του Συνεδρίου του και επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των συναδέλφων, αγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα για την αποκατάσταση της Αρχιτεκτονικής ως πολιτιστικού και κοινωνικού αγαθού, προασπίζοντας την επιστημονική υπόσταση και την αξιοπρέπεια των ταγμένων στην άσκηση αυτής της τέχνης.

 


 

 

Το κείμενο «Στόχοι – Πρόγραμμα εργασιών 2005-2007» οριστικοποιήθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στις 12 Απριλίου 2006 και υπερψηφίστηκε στην 2η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στις 15 Απριλίου 2006.

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2005-2007

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2005-2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
 • ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
  Β) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  Γ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ζούμε μέσα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι πόλεις μας εξαπλώνονται με τρομερούς και ανεξέλεγκτους ρυθμούς, που μεταβάλλουν με ταχύτητα, την εικόνα του δημόσιου χώρου.

Η χώρα μας πάσχει, από πολλές προβληματικές περιοχές, από πόλεις που αναζητούν αστική ανανέωση και ανάπλαση, ασφάλεια και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση. Προβλήματα που έχουν άμεση σχέση, με την στέγαση και την ανεπαρκή αστική αναγέννηση. Είναι σαφές ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη, για καλύτερες και κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες διαβίωσης, που να προσφέρουν ασφάλεια, καθαριότητα, άνεση, πολιτισμό. Με άλλα λόγια βιώσιμη ανάπτυξη.

Όλες οι «χωρικές μεταβολές» εκπορεύονται και εξαρτώνται, από τις επιλογές του συστήματος εξουσίας, που πυροδοτούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αγνοούν και παραγκωνίζουν τις σχέσεις ισορροπίας, που πρέπει να έχουν με το «δημόσιο συμφέρον».

Η αναζήτηση κέρδους και βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων, οδηγεί σε πολιτική δυναμική, με αποτέλεσμα οι «αρχές» και οι «ιδιώτες πελάτες», να λαμβάνουν αποφάσεις, που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα οικονομικά κριτήρια και κέρδη, παρά στη διασφάλιση της βιώσιμης ποιότητας, στο δομημένο περιβάλλον.

Είναι αρκετά χρόνια τώρα που ακούμε συχνά, από τους πολιτικούς μας, ότι το τρίπτυχο «περιβάλλον – πολιτισμός – τουρισμός», αποτελεί τη βάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Το περίεργο αλλά συνάμα και τραγικό ζήτημα όμως, είναι ότι αυτό το «τρίπτυχο» κατ’ ουσίαν αποτέλεσε και αποτελεί, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της ανάπτυξης της χώρας, μόνο σύνθημα, μόνο λόγια.

Άλλωστε μελετώντας την ιστορική διαδρομή, των αναπτυξιακών πολιτικών και οικονομικών επιλογών, της μεταπολεμικής περιόδου στη Ελλάδα, θα διαπιστώσουμε ότι οι σχεδιαζόμενοι προγραμματισμοί, καταλήγουν σ’ ένα στενό κύκλο διαπλεκόμενων σχέσεων πολιτικού, τραπεζικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Αυτή η μορφή της ανάπτυξης που ακολουθήθηκε για μακρά περίοδο, στη μεταπολεμική Ελλάδα, οδήγησε στην εγκατάλειψη, ερήμωση και υποβάθμιση, από τη μία μεριά ολόκληρων περιοχών και οικισμών, που είχαν δημιουργηθεί στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού, και από την άλλη στην υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και παραγωγικών δομών, σε περιορισμένα αστικά κέντρα, με κυρίαρχο την Αθήνα.

Το φαινόμενο αυτό που, από την μια έχουμε ανεξέλεγκτη ποσοτική μεγέθυνση και συσσώρευση και από την άλλη απουσία ζωής και παραγωγικής δράσης, διαμόρφωσε ένα μοναδικό, ελλειμματικό και ανισόρροπο μοντέλο, όπου και στα δύο σκέλη έδρασε καταστρεπτικά.

Σήμερα είμαστε παρατηρητές και δημιουργοί μιας τραγικής εικόνας, που καθημερινά εξακολουθεί να συμπληρώνεται, από την επιτάχυνση της καταστρεπτικής και ανισόρροπης μεταπολεμικής αναπτυξιακής λαίλαπας. Η ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση επεκτείνεται σ’ όλο τον εξωοικιστικό χώρο, ενσωματώνοντας άλλους οικιστικούς πυρήνες, όπου προϋπήρχαν, καταλαμβάνοντας όλο τον ευρύτερο χώρο από χρήσεις και δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει συνολικό πλαίσιο σχεδιασμού, χωρίς γενική κατεύθυνση και οργάνωση, με συνέπεια τη συρρίκνωση του ελεύθερου χώρου, του πρασίνου και της γεωργικής γης. Το τσιμέντο επεκτάθηκε αλόγιστα παντού, αναρριχήθηκε στους ορεινούς όγκους και κατέβηκε στις ακτές και στις θάλασσες. Όλο αυτό ονομάστηκε «ανάπτυξη» και «αξιοποίηση», ενώ ήταν μια πρωτοφανής λεηλασία του ελληνικού τοπίου.

Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για μια νέα στρατηγική, που να επανανοηματοδοτεί την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία. Που να συνθέτει τη σύγχρονη πόλη με την ιστορία της και τον ιστορικό τόπο που την περιβάλλει.

Το ερώτημα που επιτακτικά τίθεται είναι:

Η σύγχρονη πόλη με το περιβάλλον της, μπορεί να αποτελέσει ισχυρή πολιτισμική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές;

Πλαίσιο της πολιτικής μας και στρατηγικοί στόχοι του Δ.Σ. που έχουν τεθεί από τις προηγούμενες συνελεύσεις της Αντιπροσωπείας, αποτελούν :

 1. Ένας ανοικτός και δυναμικός Σύλλογος, στην υπηρεσία του κλάδου και της Αρχιτεκτονικής, χωρίς παραταξιακές εμπάθειες και υστεροβουλίες. Πολιτική που αναβαθμίζει την Αρχιτεκτονική και τονίζει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και το ρόλο της, για μια πορεία ποιοτικής ανάπτυξης και εξέλιξης της χώρας.
 2. Η υποστήριξη της θέσης του αρχιτέκτονα ως βασικού παράγοντα, για τη διαμόρφωση του κατοικημένου περιβάλλοντος.
 3. Η διασφάλιση ότι η Αρχιτεκτονική αποτελεί γνώρισμα της ιστορίας και του πολιτισμού, αναπόσπαστο στοιχείο των βιώσιμων αστικών και χωρικών πολιτικών.

Αυτοί οι στόχοι εξακολουθούν να αποτελούν απαίτηση του κλάδου προς την ελληνική πολιτεία, καθότι η προσέγγιση που γίνεται στις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, είναι εντελώς λαθεμένη.

Το τελευταίο δε διάστημα, με αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές, παρατηρούνται σημαντικές εξελίξεις από τις προβλεπόμενες συνθήκες, όπου ο κλάδος πρέπει να αναπτύξει ισχυρή επιχειρηματολογία και δράση, για να στηρίξει το επάγγελμα και το μέλλον του.

Ξεκινώντας από τη σύνοδο κορυφής του Εδιμβούργου, το 1992 και φτάνοντας στην ατζέντα της Λισαβόνας, οι αρχιτέκτονες αντιμετωπίζουν νέες σοβαρές προκλήσεις, όπου οι «κανόνες» του επαγγέλματος τους, θεωρούνται «εμπόδια για το εμπόριο» και την «ανταγωνιστικότητα».

Αυτή η άποψη στα πλαίσια μιας ισχυρής τάσης νεοφιλελευθερισμού, θέλει να μετασχηματίσει τους κανόνες των νομοθετικά κατοχυρωμένων ελεύθερων επαγγελμάτων, σε κανόνες ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς.

Αυτή τη στόχευση τη διευκολύνουν οι αποφάσεις της Μπολόνιας, που επιχειρούν την ακύρωση και ανατροπή των ακαδημαϊκών ισοτιμιών των πέντε χρόνων εκπαίδευσης, με εκείνων των τριών χρόνων βασικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Παρά ταύτα στην υπόλοιπη Ευρώπη, το πρόβλημα της συντεταγμένης συμμετοχής των τεχνικών επαγγελμάτων, εν πολλοίς, έχει προ πολλού λυθεί, με βάση το γνωστικό αντικείμενο, που εκπορεύεται από τα προγράμματα σπουδών.

Ιδιαίτερα η Αρχιτεκτονική και ο ρόλος της στην ιστορία και τον πολιτισμό, αποτελεί μορφωτικό δεδομένο των λαών, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο αρχιτεκτονικό έργο, στην Αρχιτεκτονική και σ’ αυτούς που την ασκούν.

Στην Ελλάδα όμως, η πολιτεία δείχνει παντελή αδυναμία να αναγνώσει, μέσα από την φρενήρη ανάπτυξη των κατασκευών και των οικοδομικών έργων, δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, τον ιδιαίτερο ρόλο και το νόημα της Αρχιτεκτονικής, για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία, δεν έμαθε να έχει απαιτήσεις ποιότητας, στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος, δεν έχει απαιτήσεις από την Αρχιτεκτονική.

Υπ’ αυτήν την έννοια, η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει σχέση με την Αρχιτεκτονική, το μέγεθος και η ποιότητα της οποία κρίνεται φυσικά από τα αποτελέσματα στο χώρο.

Το σημερινό δομημένο περιβάλλον στην πατρίδα μας εκφράζει την «ήττα της Αρχιτεκτονικής», την ήττα των ανθρωπίνων αξιών, του οράματος της ποιότητας ζωής.

Το πρόβλημα μας είναι ότι η πολιτεία αρνείται μέχρι σήμερα, να χρησιμοποιήσει σωστά το γνωστικό αντικείμενο των Ελλήνων τεχνικών επιστημόνων.

Αρνείται να αξιοποιήσει το ρόλο και το νόημα που έχει για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής η Αρχιτεκτονική.

Αρνείται πεισματικά και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και η πορεία λαθεμένη.

Και το χειρότερο, φαίνεται ότι και οι πολίτες προσπαθώντας να επιβιώσουν σ’ αυτές τις συνθήκες, έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται μ’ αυτή τη σύγχρονη βαρβαρότητα.

Η Αρχιτεκτονική ξεπουλιέται και εκδίδεται φτηνά στους πάγκους της πολεοδομίας. Στην εποχή της εξειδίκευσης, όλοι «αρχιτεκτονούν» και όλοι κατασκευάζουν. Όλοι είναι ελεύθεροι να αυθαιρετούν, να παρεμβαίνουν, να παραμορφώνουν την πόλη, χωρίς φραγμούς και κανόνες.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων προσπαθεί, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, που να ανατρέπουν τη καταστροφική σημερινή πορεία στο ελληνικό περιβάλλον, να διαμορφώνουν μια νέα στρατηγική στην ανάπτυξη της χώρας, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της Αρχιτεκτονικής και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε οι αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε πολιτική, μέτρο και πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα, ανάδειξη της διακεκριμένης επιστημονικής ταυτότητας του κλάδου και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων. Γι’ αυτό οι προσπάθειες του Δ.Σ. εστιάζονται στο να καταστεί η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, πόλος ανάπτυξης και προβολής της Αρχιτεκτονικής στη χώρα μας και ο ουσιαστικός φορέας της πανελλαδικής έκφρασης του κλάδου.

Για τη επίτευξη αυτών των στόχων και για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών μας, κατατάσσουμε τις ενέργειες μας στα παρακάτω κεφάλαια :

Α) Θεσμική Πολιτική και Επάγγελμα

Β) Οργανωτικά προβλήματα

Γ) Προβολή της Αρχιτεκτονικής.

Α) Θεσμική Πολιτική και Επάγγελμα

Α1) Το πεδίο της θεσμικής μεταρρύθμισης και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, αποτελεί το βασικό κριτήριο της δουλειάς μας και είναι το μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα των αρχιτεκτόνων.

Εδώ, παρά τη συνεχή και ακούραστη προσπάθεια μας, η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, για ολόκληρη τη τεχνική πυραμίδα. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, το πρόβλημα αυτό διογκώνεται, με δεδομένα, αφ’ ενός μεν την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. και αφετέρου τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτελεί ισότιμη βάση ανώτατης εκπαίδευσης, η τριετής φοίτηση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και την αποφοίτηση σοβαρού αριθμού σπουδαστών από σχολές τριετούς εκπαίδευσης .

Το πρόβλημα βεβαίως των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των ειδικοτήτων, βάσει του περιεχομένου σπουδών, διαχέεται πλέον σ’ όλους τους κλάδους των τεχνικών επιστημόνων.

Η παραγωγή αφενός μεν εξειδικευμένων επιστημόνων σε πολλούς πολυτεχνικούς κλάδους (χωροτάκτες, αεροναυπηγοί, μηχανικού της πληροφορικής, δομοστατικοί κλπ.), οι οποίοι δυσκολεύονται να εγγραφούν στο Τ.Ε.Ε. κάτω από τις γνωστές και κλασικές ειδικότητες, ασκώντας πολλές φορές επάγγελμα έξω από το περιεχόμενο σπουδών τους, αφετέρου η παραγωγή και άλλων εξειδικεύσεων από τα Τ.Ε.Ι., οι απόφοιτοι των οποίων, με διάφορα κατά καιρούς προεδρικά διατάγματα του Υπουργείου Παιδείας, κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα επί παντός επιστητού, μεγεθύνει τη χαώδη κατάσταση των επαγγελμάτων.

Είμαστε χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει τους κανόνες συμμετοχής και συνεργασίας των τεχνικών επιστημόνων και επαγγελματιών, στην παραγωγή των έργων.

Πλήρης αδυναμία της πολιτείας.

Από το Ν. 4663/30 (φεκ 149/Α/09.05.1930 – Πρόεδρος Δημοκρατίας Αλεξ. Ζαΐμης) που έλεγε : «Στην έννοια της άσκησης του επαγγέλματος Του Πολιτικού Μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα η εξάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα … περιορισμένης εις καθαρά αρχιτεκτονικές και οικοδομικές εργασίες …», φτάνουμε στο 2006 όπου έχουν εκδοθεί δεκάδες προεδρικά διατάγματα, για μέσες, ανώτερες (Τ.Ε.Ι.) και ανώτατες (Α.Ε.Ι.) σχολές, όπου με τη δημιουργία δεκάδων ειδικοτήτων, δίνουν τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, άπαντες απόφοιτοι αυτών, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό – ακαδημαϊκό πρόγραμμα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται.

Σήμερα κυριαρχεί ένα απίστευτο χάος στις υπευθυνότητες και στη συντεταγμένη μορφή των τεχνικών επαγγελμάτων, οριζόντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός Μηχανικός – Τοπογράφος) και κάθετα (Αρχιτέκτονας – Δομικός Μηχανικός – Συντηρητής κλπ.), στην παραγωγή δομημένου περιβάλλοντος.

Πλήρης απαξίωση της Αρχιτεκτονικής.

Άσκηση της Αρχιτεκτονικής από όλα τα τεχνικά επαγγέλματα όλων των βαθμίδων.

Η παντελής ανυπαρξία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που να καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων, οριζόντια (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι κλπ.) και κάθετα (απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) δημιουργεί μια απίστευτη και απαράδεκτη κατάσταση που βεβαίως, εκτός από την ποιοτική υποβάθμιση των επιστημονικών και τεχνικών παροχών, θίγει καίρια τα επαγγελματικά μας δικαιώματα .

Σ’ αυτό το σημείο επισημαίνουμε και τον αρνητικό ρόλο του Τ.Ε.Ε., που επέτρεπε τη δημιουργία «θολού τοπίου» στις αρμοδιότητες των τεχνικών επιστημόνων.

Εάν το Τ.Ε.Ε. είχε προωθήσει την καθαρότητα των αρμοδιοτήτων οριζόντια (Αρχιτέκτονας – Πολιτικός– Τοπογράφος Μηχανικός κλπ.), θα μπορούσε να υπερασπιστεί, επί τη βάση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ποιότητα των παραγόμενων έργων, τη μεγάλη διολίσθηση και απαξίωση, που όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιείται και ολοκληρώθηκε με την ισοτιμία με τα Τ.Ε.Ι.

Θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμα φορά την αδράνεια και την έλλειψη ενεργειών του Τ.Ε.Ε., σαν το καθ’ ύλη αρμόδιο όργανο των τεχνικών επιστημόνων, να προβεί σε ολοκληρωμένες προτάσεις και πολιτικές εκσυγχρονισμού.

Στόχος είναι η αρχιτεκτονική κοινότητα, να ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση, που διαιωνίζει τη θεσμική ασυναρτησία του 1930 και να εδραιώσει την άσκηση της αρχιτεκτονικής από τους αρχιτέκτονες και να εφαρμοστεί η 2005/36/EK της Ε.Ε.

Α2) Ανάδειξη και επαναλειτουργία των τριών παρακάτω θεσμικών οργάνων για την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, τη χωροταξία και την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να αποτελούν εργαλεία ποιοτικής αναβάθμισης του αδόμητου και δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και εργαλεία σοβαρής επικοινωνίας του Συλλόγου με την πολιτεία:

α) Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

β) Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο

γ) Δίκτυο Αρχιτεκτονικής συνεργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Α3) Δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Η αναζήτηση, εξειδίκευση δράσεων για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, με την συνεργασία όλων των συντελεστών της, πρέπει να στοχεύει στην διατύπωση ενός εθνικού προγράμματος για την αρχιτεκτονική. Η συγκρότηση ενός Συμβουλίου θα δώσει ώθηση, τόσο για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής, όσο και για την επίλυση των δομικών-θεσμικών προβλημάτων.

Το ΑΠΑΣ, με την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου, μπορεί και πρέπει, σε αυτήν τη φάση, να παίξει τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου, καθώς με την δραστηριότητα του μπορεί να αναδείξει θέματα, να προβεί σε επεξεργασίες, να υποβάλει προτάσεις, με στόχευση την ενίσχυση της Αρχιτεκτονικής και την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων προς όφελός της.

Α4) Εκπροσώπηση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στα Συμβούλια Χωροταξίας Πολεοδομίας (ΣΧΟΠ).

Α5) Άσκηση επαγγέλματος.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο και αναγκαίο πλέον, να δημιουργηθούν κανόνες που να διασφαλίζουν την άσκηση του επαγγέλματος και συγκεκριμένα :

 • Κριτήρια εκπαίδευσης κατάρτισης και συνεργασίας με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές. Δημιουργία ενιαίου Συντονιστικού Οργάνου ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας.
 • Διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών.
 • Διαδικασίες χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματική εξάσκηση.
 • Χρήση του τίτλου «Αρχιτέκτων» – Πιστοποίηση επαγγέλματος. Διαμόρφωση πλαισίου αρχών για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής και το ρόλο του αρχιτέκτονα.
 • Διερεύνηση, σε συνεχή συνεργασία με το CAE, της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της Ε.Ε. Στα πλαίσια αυτής της Οδηγίας, προάσπιση των δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων. Αποτελεί ουσιαστική νομοθετική προσέγγιση της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σχετικά με την Αρχιτεκτονική και του δικαιώματος ελευθερίας, για την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. Καθώς η Οδηγία θέτει κριτήρια για την εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων, αποτελεί νομικό εργαλείο, το οποίο προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας ότι εκείνοι που παρέχουν υπηρεσίες, σύμφωνα με την Οδηγία, έχουν τα κατάλληλα προσόντα και αντιλαμβάνονται την πολιτιστική και κοινωνική σημασία του έργου που αναλαμβάνουν.
 • Παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών – Ποιοτική διαχείριση του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος.

Α6) Υπολογισμός της ελάχιστης αμοιβής, των μελετών ειδικότητας αρχιτέκτονα των ιδιωτικών έργων, με βάση τον προϋπολογισμό του ΕΚΟ. (Απόφαση Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ της 18/12/2004)

Α7) Αναμόρφωση των προδιαγραφών πληρότητας και ποιότητας των μελετών και κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 • Καθιέρωση των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στην υλοποίηση έργων δημοσίου συμφέροντος.
 • Εφαρμογή χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στη χώρα.

Α8) Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής ιδιωτικών έργων και καθορισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών εργολάβων – ιδιοκτητών – μηχανικών.

Α9) Θέσπιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιόπιστη παραγωγή τεχνικού έργου.

Α10) Έλεγχος των υλικών και πιστοποίηση της ποιότητας αυτών.

Α11) Θέματα αρχιτεκτονικής προστασίας.

Την τελευταία τριετία, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ανέλαβε πρωτοβουλίες για την προστασία σημαντικών αρχιτεκτονικών έργων (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Ξενία). Η προσπάθεια αυτή του Συλλόγου που συνεχίζεται, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός από την προστασία των ίδιων των κτιρίων, και την παράλληλη ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών.

Α12) Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του Τ.Ε.Ε. – Ανασυγκρότηση και αναμόρφωση του ρόλου του και των οργάνων του.

Α13) Ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους άλλους κλάδους, για τη μετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σ’ ένα πρότυπο ασφαλιστικό οργανισμό.

Η αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ πρέπει :

1. Να διασφαλίζει από τώρα την ομογενοποίηση των μηχανικών (παλαιών- νέων, ελεύθερων επαγγελματιών –κάθε είδους μισθωτών).

2. Να περιλαμβάνει Κλάδο Προνοιακών Παροχών με σαφή χαρακτήρα (πόρους για τη λειτουργία και βιωσιμότητά του, ποιουςκαλύπτει και με ποιες προϋποθέσεις κλπ) και κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μηχανικών.

3. Να κατοχυρώνει τον ΕΛΠΠ ωςπρόσθετο Κλάδο Κύριας Σύνταξης, ώστε να υπάρχουν και επ’ αυτού, τόσο εργοδοτικές εισφορές, όσο και η θεσμοθετημένη κρατική συμμετοχή και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του.

4. Να αποσυνδέει το ύψος των συντάξεων μας από το «έλεος» των εκάστοτε υπουργών και να έχει μια σταθερή και αξιοπρεπή αναφορά.

5. Να αναβαθμιστούν οι παροχές υγείας (νοσοκομειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής).

6. Υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, για το ύψος της κύριας σύνταξης και υλοποίηση της απόφασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ του 2003, για το ύψος της παροχής του ΕΛΠΠ στο λόγο 4/3.

A14) Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ολοκλήρωσε την προηγούμενη διετία την επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εναρμονισμένου με τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την ουσιαστική και άρτια λειτουργία του θεσμού.

Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας έχει προωθηθεί στο αρμόδιο υπουργείο, ενώ αναμένεται η έγκριση και εφαρμογή του.

Β) Οργανωτικά προβλήματα

Η λειτουργία της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, τα τελευταία χρόνια, έχει αναδείξει σοβαρές αδυναμίες, στη δομή και στη λειτουργία του Συλλόγου. Ουσιαστικά είναι δυσχερής η πανελλαδική επικοινωνία του κλάδου, όπου η συγκρότηση του από Τμήματα και Συλλόγους, χωρίς συνοχή και ουσιαστική συμμετοχή στη δράση του, δυσχεραίνει την πανελλαδική συνεννόηση και την κοινή δράση, σε απαραίτητες και σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των θεμάτων της Αρχιτεκτονικής, επί τη βάση, ενός ενιαίου πανελλαδικού προγράμματος.

Ο συντονισμός των περιφερειακών Συλλόγων, με την ενεργοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου, ανέδειξε αυτό το πρόβλημα και την πιθανή αναγκαιότητα θεσμικής λειτουργίας του.

Η προηγούμενη Αντιπροσωπεία πρότεινε η επόμενη, δηλαδή η σημερινή, να είναι καταστατική Αντιπροσωπεία, ώστε να συζητήσει τα προβλήματα της δομής της οργάνωσης.

Επειδή όμως στα πλαίσια του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνονται αλληλοσυγκρουόμενες προτάσεις και δεν συγκροτείται η απαιτούμενη πολιτική συμφωνία και συνοχή, προτείνουμε στα πλαίσια της συζήτησης του προγράμματος εργασιών 2005-2006, να κατατεθούν οι συζητούμενες προτάσεις, έτσι ώστε τα μέλη της Αντιπροσωπείας, σε συνεννόηση με τα Τμήματα και τους Συλλόγους να ωριμάσουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις, ώστε η επόμενη Αντιπροσωπεία να είναι καταστατική.

Γ) Προβολή της Αρχιτεκτονικής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στήριξη και ανάδειξη του ρόλου της Αρχιτεκτονικής, είναι η προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και η διάχυση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα επικοινωνιακών και μορφωτικών δράσεων και εργασιών, στα πλαίσια ενός πανελλήνιου συντονισμού, που θα συνθέτει την Αρχιτεκτονική με την ποιότητα και την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα αυτό είναι και παιδευτικό για την ίδια την αρχιτεκτονική κοινότητα.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, θεσμοθετήσαμε την μπιενάλε Βραβείων Αρχιτεκτονικής, με επιτυχημένη εναρκτήρια τελετή, τον Ιούνιο του 2005.

Επίσης ο Σύλλογος στηρίζει κάθε πρωτοβουλία περιφερειακού Συλλόγου και Τμήματος, που αναλαμβάνει ανάλογη δράση. Είναι χαρακτηριστική η καθιέρωση ημερίδων στην περιφέρεια, παράλληλα με τη σύγκληση του Συντονιστικού των Συλλόγων.

Επίσης είναι σημαντική η πρωτοβουλία των περιφερειακών Συλλόγων, σε δράσεις και εκδηλώσεις για την ανάδειξη και στήριξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Εργασίες και δράσεις που προτείνονται περαιτέρω, προς αυτή την κατεύθυνση, είναι οι ακόλουθες:

 • Καθιέρωση Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, με κορύφωση την 1η Ιουλίου (παγκόσμια ημέρας Αρχιτεκτονικής), όπου ο ΣΑΔΑΣ, σε συντονισμό και σε συνεργασία με τα περιφερειακά Τμήματα και τους Συλλόγους, θα διαμορφώνει ένα κοινό πρόγραμμα προβολής της Αρχιτεκτονικής, πανελλαδικά.
 • Παρέμβαση με ομιλίες και προβολές αρχιτεκτονικών έργων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Έκδοση οδηγού άσκησης επαγγέλματος «Το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα».
 • Ίδρυση και λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ στη Θεσσαλονίκη.
 • Θεσμοθέτηση Έκθεσης Έργων Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, ανά διετία, εναλλασσόμενη με την μπιενάλε των Βραβείων Αρχιτεκτονικής.
 • Στήριξη και προβολή του περιοδικού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ.
 • Επέκταση και διαφήμιση της ιστοσελίδας του Συλλόγου, μέσα από την οποία θα παρουσιάζουμε μεγάλο μέρος, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας.
 • Προετοιμασία του 11ου Αρχιτεκτονικού Συνεδρίου.
 • Διεκδίκηση από το ΥΠΠΟ, του διπλανού κτιρίου επί της οδού Κλάδου, για τη δημιουργία συνεδριακού και εκθεσιακού χώρου.
 • Καθιέρωση τριετούς Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Νέων Αρχιτεκτόνων «Αντώνης Τρίτσης», με θέμα την κατοικία, στηρίζοντας σύγχρονες αντιλήψεις για την Αρχιτεκτονική και καινοτόμες τεχνολογίες για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
 • Δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ. Στόχος: τεκμηριωμένη καταγραφή των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (συγκέντρωση – διατήρηση – ταξινόμηση – μελέτη, των σχεδίων, προπλασμάτων, photo και αρχείων).
 • Συνεργασία με το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, με στόχο την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, συζητήσεων σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής Αρχιτεκτονικής.
 • Συνεργασία με Διεθνείς Ενώσεις Αρχιτεκτόνων (CAE, UIA, ICOMOS, UMAR, ARCE).
 • Αναζήτηση πλαισίου συνεργασίας με έντυπα και περιοδικά του χώρου, για την προβολή των απόψεων του Συλλόγου και θεμάτων Αρχιτεκτονικής.
 • Συναντήσεις – συνεντεύξεις με τα ΜΜΕ για την προβολή της Αρχιτεκτονικής.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση του προγράμματος και για την αποτελεσματικότητα της εργασίας ενός Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στις σημερινές συνθήκες και στις ανάγκες ενός σοβαρού προγράμματος, δεν επαρκεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει το μέγεθος των θεμάτων και προβλημάτων. Σημαντικότατο ρόλο έχει η δράση και η συμμετοχή όλων μας.

Στις θεματικές περιοχές που αναφέραμε παραπάνω, έχουν αναλάβει συντονιστικό ρόλο οι παρακάτω συνάδελφοι του Δ.Σ. Καλούμαστε όλοι να στελεχώσουμε τις παρακάτω επιτροπές, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος.

Α) ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ.Σ.

ΜΕΛΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ –
ΠΤΥΧΙΑ – ΘΕΣΜΟΙ
Τάκης Γεωργακόπουλος
Κώστας Μπελιμπασάκης
Άγγελος Βακαλόπουλος
Γιώργος Κουτουλάκης
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Θανάσης Μπούμης
Βασίλης Χατζηκίδης
Ελένη Σύρμα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Γιώργος Διαμαντόπουλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ Αλέξανδρος Βράκας
Κώστας Μπαρδάκης
Βασίλης Καλλονιάτης
Μιχάλης Τζάρας
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αλέξανδρος Βράκας
Πόλυ Γεωργακοπούλου Γιώργος Νικολάου
Βασίλης Χατζηκίδης
Βασίλης Καλλονιάτης
Μιχάλης Τζάρας
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Κώστας Μπελιμπασάκης
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΠΟ Αργύρης Δημητριάδης
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Μαρία Κουρμπανά
Γιώργος Νικολάου
Ελένη Σύρμα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σαράντος Βενιζέλος
Κώστας Μπαρδάκης
Ουρανία Οικονόμου
Άγγελος Βακαλόπουλος
Ελένη Σύρμα
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Σαράντος Βενιζέλος
Παντελής Νικολακόπουλος