Αρχιτέκτονας Μηχανικός

  • Ζητούν να Προσλάβουν
  • Αθήνα

Website INSITE EPM

Αρχιτέκτονας

Η Insite EPM αποτελεί μέρος του ομίλου Estia Developments, και συνεργάζεται με πελάτες σε όλο τον κόσμο για την υλοποίηση τεχνικών, αναπτυξιακών και κατασκευαστικών έργων υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς.

Παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες ανάπτυξης ακινήτων, έχοντας αναδειχθεί ένας αναγνωρισμένος περιφερειακός παίκτης στον τομέα των κατασκευών και της διαχείρισης ακινήτων!

Αναζητούμε έναν αρχιτέκτονα για την ανάληψη έργων ανακαίνισης στην Αθήνα. Θα ενεργείτε ως Υπεύθυνος Έργου και θα είστε υπεύθυνος για τις προτάσεις, τα BoQs, την τεκμηρίωση και την πρόοδο των εργασιών τους.

Αρμοδιότητες:

·         Παραγωγή λεπτομερών σχεδιαγραμμάτων-blueprints.

·         Σχεδιασμός εξωτερικών σχεδίων των κτιρίων.

·         Κατάρτιση των προδιαγραφών του έργου.

·         Καθοδήγηση και επίβλεψη των εργολάβων οικοδομών για την έγκαιρη εκτέλεση των σχεδίων & εργασιών.

·         Τήρηση των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων.

·         Παρουσία και επίβλεψη στα έργα.

·         Έλεγχος του έργου από την αρχή έως το τέλος, ώστε να διασφαλίζεται υψηλής ποιότητας, καινοτόμος και λειτουργικός σχεδιασμός.

·         Διασφάλιση της συμμόρφωσης των κτιριακών εργασιών με τους νόμους περί στέγασης και τους οικοδομικούς κώδικες (ΝΟΚ).

·         Προσδιορισμός των αναγκών των πελατών και σύνταξη εκθέσεων σκοπιμότητας και προτάσεων σχεδιασμού. Επικοινωνία με τους πελάτες.

·         Συνεργασία με την ομάδα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του οργανισμού, καθώς και με όλα τα άλλα τμήματα και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική πρόοδος όλων των έργων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 

·         Πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού

·         Ελάχιστη εργασιακή πείρα 7 ετών σε συναφή θέση

·         Άριστη γνώση του AUTOCAD – 3DS MAX, ARCHICAD, SKETCHUP

·         Δημιουργικότητα και φαντασία

·         Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας στα αγγλικά

·         Αναλυτική κατανόηση της μηχανικής για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων

·         Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων ακολουθώντας ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

·         Ενθουσιώδης, θετική εργασιακή ηθική και ικανότητα καλής συνεργασίας σε μια ομάδα

·         Διατήρηση υψηλών επιπέδων επαγγελματισμού

 

Παροχές:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας
Εργασία σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον
Συνεχής μάθηση
Παρακαλούμε στείλτε το Portfolio & το βιογραφικό σας σημείωμα (στα αγγλικά). Θα χαρούμε πολύ να λάβουμε την αίτησή σας!

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια!

To apply for this job please visit www.xe.gr.