Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων», Πέμπτη 04.04.2024

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

την Πέμπτη 04.04.24 στις 19:00 [UTC+3]

στο MS TEAMS θα πραγματοποιηθεί

η διαδικτυακή διάλεξη

από τον προσκεκλημένο Φάνη Καφαντάρη,

ΝΕΟΝ στη θεματική της

«Ο ΝΕΟΝ στην πόλη: Νέος χώρος πολιτισμού και εκθέσεων στο πρώην Καπνεργοστάσιο της Αθήνας».

 

In the framework of the Master Program Reuse of Buildings and Complexes at the Department of Architecture of the University of Thessaly, on Thursday 4/4 at 19:00 [UTC+3] on MS TEAMS will take place the online lecture from Fanis Kafantaris, NEON on the theme of NEON in the city: A new cultural and exhibition place at the former tobacco factory in Athens.

 

Συντονισμός: Fabiano Micocci, UTH

Προσκεκλημένος: Φάνης Καφαντάρης, ΝΕΟΝ GR

Link: https://tinyurl.com/yc87je8c