Εκπαίδευση

Επιστημονικό Συνέδριο «Πόλη, Πολιτική, Αρχιτεκτονική (1974 – 2004)» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, 20 και 21 Ιανουαρίου 2023, στην Αίθουσα Καυταντζόγλου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Σας προσκαλούμε

στο Επιστημονικό Συνέδριο

«Πόλη, Πολιτική, Αρχιτεκτονική (1974-2004)»

που οργανώνεται την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Ιανουαρίου

στην αίθουσα Καυταντζόγλου της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

 

Το Συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος “Metapoli” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του ΕΜΠ (ΠΕΒΕ 2020).

Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα και το τεύχος με τις περιλήψεις των εισηγήσεων.