Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Αλμωπίας με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας»

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 31/2024 (ΑΔΑ : ΡΟΜ0ΩΨΩ-ΝΜΞ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας».

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.