Ενημέρωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2023 – 2025

Α.Π. 68663 / Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2023 – 2025

Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 28.09.2023, ενέκρινε την άμεση συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών για τη θητεία 2023 – 2025, σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

Καλούμε τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα ήταν χρήσιμο, και εφόσον το επιθυμείτε, να επισυνάψετε ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η λειτουργία των Επιτροπών μπορεί να γίνεται είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεδιάσκεψη.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τέταρτη 25 Οκτωβρίου 2023. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έως τριών Επιτροπών, που θα αναφέρονται με σειρά προτίμησης.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215147) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr.

 

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2023 – 2025

 1. Επαγγελματικά δικαιώματα – Ελάχιστες αμοιβές.
 2. Ασφαλιστικά / συνταξιοδοτικά θέματα.
 3. Επαγγελματικά θέματα Αρχιτεκτόνων (Αυτοαπασχολουμένων, μισθωτών, δημοσίων υπαλλήλων, αρχιτεκτόνων της εκπαίδευσης) – Αναβάθμιση και βελτίωση ηλεκτρονικών συστημάτων (πλατφόρμες ΤΕΕ-ΥΠΕΝ).
 4. Νομοθεσία – Θεσμικό Πλαίσιο (Ν.4067/12 (ΝΟΚ), Ν.4495/17, Ν.4759/20 & Εκτός σχεδίου δόμηση, Αρχαιολογικός Νόμος, Κωδικοποίηση νομοθεσίας κλπ).
 5. Διαμόρφωση προτάσεων για κοινωνική κατοικία / προσιτή στέγη.
 6. Προτάσεις επίλυσης προβλημάτων σε συλλογικά όργανα (ΣΑ / Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνων Ετοιμόρροπων / Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν.4495/2017, Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων εγκρίσεων των Συμβουλίων διαφόρων φορέων πχ ΥΠΕΝ-ΥΠΠΟ).
 7. Διατηρητέα κτίρια και μνημεία – Καταγραφή, υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις.
 8. Αρχιτεκτονική και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Προσαρμογή στους Στόχους του ΟΗΕ.
 9. Επέκταση του Αρχείου Ελληνίδων Αρχιτεκτόνων πανελλαδικά.
 10. Προετοιμασία υλικού και διοργάνωση εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.
 11. Διευκόλυνση της πρόσβασης στο επάγγελμα και της άσκησης της Αρχιτεκτονικής από τους νέους Αρχιτέκτονες, με δημιουργία εγχειριδίου με βασικές κατευθύνσεις και πληροφορίες.
 12. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί: Βελτίωση θεσμικού πλαισίου, Έλεγχος προκηρύξεων, Παρακολούθηση διαδικασίας, Καταβολή αποζημιώσεων βραβείων κλπ.
 13. Αρχιτεκτονική παιδεία – Αρχιτεκτονική στα σχολεία.
 14. Αρχιτεκτονική εκπαίδευση (θέματα μέσης και ανώτατης εκπαίδευσης).
 15. Συντήρηση κτιρίου και εγκαταστάσεων των γραφείων ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και αξιοποίηση/συντήρηση Ξενώνα Στάμου Στούρνα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

Η Γενική Γραμματέας
Τζούλια Τσαλίκη