Ενημέρωση

Προκήρυξη Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με απονομή βραβείων του Δήμου Παύλου Μελά με τίτλο: “Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά”

Συνημμένα θα βρείτε την Προκήρυξη και τα λοιπά δεδομένα του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με απονομή βραβείων του Δήμου Παύλου Μελά με τίτλο: “Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά”.