Ενημέρωση

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αποστολή του new European Bauhaus

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αποστολή του new European Bauhaus

Στις 19 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια πιθανή νέα αποστολή της ΕΕ για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus που θα πρωτοπορήσει στο μέλλον σε γειτονιές σε όλη την Ευρώπη μέσω καινοτόμου κυκλικότητας στο δομημένο περιβάλλον, την οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση και πολύτιμου πολιτιστικού περιεχομένου και ποικιλομορφίας της ΕΕ.

Η προτεινόμενη Νέα Ευρωπαϊκή Αποστολή Bauhaus θα έχει ως στόχο:

  • Να κάνει το κατασκευαστικό οικοσύστημα της Ευρώπης παγκόσμιο ηγέτη σε κυκλικές και αναγεννητικές προσεγγίσεις, παρέχοντας βασικές γνώσεις, τεχνολογίες, δεξιότητες, επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς και θέσεις εργασίας για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.
  • Να διασφαλίσει την ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση των διαδικασιών μετασχηματισμού, θέτοντας τους πολίτες, την ταυτότητα, το ανήκειν, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαφορετικότητα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης.
  • Να ενισχύσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Κ, να υποστηρίξει καινοτόμες πρακτικές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων που επιτρέπουν την κλιμάκωση της Ε&Κ στην Ευρώπη και να διασφαλίσει την κυκλικότητα, την οικονομική προσιτότητα και την πολιτιστική αξία του νέου και ανακαινισμένου δομημένου περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Προκειμένου να προσδιορίσει και να καθορίσει η Αποστολή τα σωστά στοιχεία αυτής της πιθανής μελλοντικής Αποστολής, έχει ξεκινήσει μια σειρά στοχευμένων διαβουλεύσεων πάνω σε τρία βασικά θέματα:

📌 First survey: R&I for the transformation of our construction ecosystem

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionNEB-cons-CE

📌 Second survey: R&I for innovative funding approaches

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionNEB-cons-IF

📌 Third survey: R&I for community engagement and local democracy

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionNEB-cons-CELD%20

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων μέχρι τον Δεκέμβριο 2023.