Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Σύνθετου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ”

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της κριτικής επιτροπής του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στην Φλώρινα», σύμφωνα με την με αριθμό 1241/16.10.19 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.