Διεθνείς Συνεργασίες

Προκήρυξη Βραβείων UIA “Προσβάσιμοι και Φιλικοί χώροι /Friendly and Inclusive Spaces” 2023

         2023 Friendly and Inclusive Spaces Awards

Η Διεθνής Ένωσης Αρχιτεκτόνων-UIA ανακοίνωσε την 4η έκδοση του διαγωνισμού βραβείων με τίτλο “Friendly and Inclusive Spaces Awards” που διοργανώνει το Πρόγραμμα “Architecture for All”

Θέμα και στόχοι

Τα Βραβεία UIA Friendly and Inclusive Spaces ιδρύθηκαν για να προωθήσουν εμπνευσμένα κτίρια και δημόσιους χώρους που έχουν δημιουργήσει, προσβάσιμα για όλους, φιλικά και κοινωνικά βιώσιμα περιβάλλοντα μέσω υψηλής ποιότητας καθολικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού – inclusive design.

Ένα ειδικό βραβείο απονέμεται επίσης για την τεκμηριωμένη έρευνα  που συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της διευκόλυνσης της καλύτερης κατανόησης του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του στο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος.

Κατηγορίες βραβείων

  1. Νέα κτίρια
  2. Ανακαινισμένα υπάρχοντα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών κτιρίων
  3. Δημόσιοι και ανοιχτοί χώροι
  4. Έρευνα που έχει εκπονηθεί από αρχιτέκτονα(-ες) σχετικά με τη θεωρία ή την πρακτική του καθολικού σχεδιασμού

Για την πλήρη πληροφόρηση αναφερθείτε στις παρακάτω e-διευθύνσεις:

https://www.uia-architectes.org/en/award/2023-friendly-and-inclusive-spaces-awards/

Για την συμμετοχή σας:

https://uia-awardsplatform-com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=el&_x_tr_hl=el&_x_tr_pto=sc

Καλούμε τους Έλληνες αρχιτέκτονες να συμμετάσχουν με έργα τους στο διαγωνισμό ο οποίος τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης. Τα αποτελέσματά του θα ανακοινωθούν στην διάρκεια του παγκοσμίου συνεδρίου στην Κοπεγχάγη όπου και θα απονεμηθούν τα βραβεία στους βραβευθέντες σε ειδική τελετή. Τα δε βραβεία και βραβευθέντες δημοσιεύονται στη συνέχεια στα μεγάλα διεθνή μέσα επικοινωνίας.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι σε τέσσερεις (4) προηγούμενους διαγωνισμούς, σε αντίστοιχα παγκόσμια συνέδρια, βραβεύτηκαν τέσσερα ελληνικά έργα: Μετρό Αθήνας (Τορίνο, Ιταλία, 2008), Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Τόκιο, Ιαπωνία, 2011), Νέα παραλία Θεσσαλονίκης (Ντέρμπαν, Νότιος Αφρική, 2014) και Ανάπλαση κέντρου Καρπενησίου (Σεούλ, Κορέα, 2017).