Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης»

Με την αριθ. 6898/09-12-2016 Απόφαση του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «Αποκατάσταση και επανάχρηση  του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης»

Οι μελέτες που διακρίθηκαν (τρία Βραβεία και ένας Έπαινος – Εξαγορά) σύμφωνα με τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού όπως επικυρώθηκε με την Απόφαση του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, επισυνάπτονται παρακάτω.