Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Διαγωνισμού Ιδεών σχεδιασμού στοιχείων σήμανσης και αστικού εξοπλισμού για τους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους των παραδοσιακών οικισμών Αλεξάνδρου Λευκάδας με τίτλο «Ο Αλέξανδρος Φορά την Πανοπλία του»

Σας κοινοποιούμε  την Ανακοίνωση Βραβείων του Ανοικτού Διαγωνισμού Ιδεών σχεδιασμού στοιχείων σήμανσης και αστικού εξοπλισμού για τους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους των παραδοσιακών οικισμών Αλεξάνδρου Λευκάδας με τίτλο «Ο Αλέξανδρος φορά την Πανοπλία του».

Συνημμένα θα βρείτε επίσης α) το Συνοπτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και β) τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής αναλυτικά.