Διεθνείς Συνεργασίες

UIA : Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Επαναπροσαρμογής της Ακρόπολης Byrsa και Αποκατάσταση του Εθνικού Μουσείου Καρχηδόνας στην Τυνησία

Η Expertise France, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Τυνησίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώνει την έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού σχεδιασμού ενός σταδίου για την επαναπροσαρμογή της Ακρόπολης Byrsa και την αποκατάσταση του Εθνικού Μουσείου της Καρχηδόνας στην Τυνησία.

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) υποστηρίζει ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς της UNESCO για τους διεθνείς αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς διαγωνισμούς και τις συστάσεις βέλτιστων πρακτικών της UIA.

Χρονοδιάγραμμα

  • Έναρξη διαγωνισμού: 6 Σεπτεμβρίου 2022
  • Διαδικτυακή ενημέρωση για χρήση της ιστοσελίδας του PLACE: 13 Σεπτεμβρίου 2022 & 6 Δεκεμβρίου 2022
  • Προθεσμία υποβολής ερωτήσεων: 7 Οκτωβρίου 2022
  • Προθεσμία απάντησης: 28 Οκτωβρίου 2022
  • Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής: 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 (GMT+1)
  • Προθεσμία υποβολής έργων (ηλεκτρονική + έντυπη): 5 Ιανουαρίου 2023
  • Προθεσμία για την παραλαβή της έντυπης έκδοσης των έργων (που απεστάλη ταχυδρομικώς το αργότερο έως τις 5 Ιανουαρίου 2023, όπως αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου): 27 Ιανουαρίου 2023
  • Συνεδρία κριτικής επιτροπής: Φεβρουάριος 2023
  • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μάρτιος 2023

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

http://zvin.mjt.lu/nl3/RuLOhX4XEbN8mYyzErGhbQ?m=AU0AAGCvGMYAAcxET-wAAAPHY7IAAUG3dzwAnHYmAAX_PwBjGHsTJcOG-Jc3ReWsHxqeFMzjmwAFvp4&b=1952359e&e=2379a402&x=bhCb5-WfpntMkyUfbBaOoriBaV-ZcOhHg8NTHYueAhc