Ενημέρωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων», Πέμπτη 11.04.2024

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

την Πέμπτη 11.04.24 στις 19:00 [UTC+3]

στο MS TEAMS θα πραγματοποιηθεί

η διαδικτυακή διάλεξη

από τον προσκεκλημένο Neiheiser και Argyros

στη θεματική της City Spolia.

 

In the framework of the Master Program Reuse of Buildings and Complexes at the Department of Architecture of the University of Thessaly, on Thursday 11/4 at 19:00 [UTC+3] on MS TEAMS will take place the online lecture from Neiheiser and Argyros on the theme of City Spolia.

 

Συντονισμός: Fabiano Micocci, UTH

Προσκεκλημένος: Neiheiser και Argyros GR

Link: https://tinyurl.com/yc87je8c