Ενημέρωση

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με θέμα «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών»

Σύμφωνα με την με αριθμό 90/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με θέμα «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»