Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Ημερίδα ΙΙ: Κληρονομιά και Επανάχρηση, Σάββατο 16.12.23

Ημερίδα II: Κληρονομιά και Επανάχρηση

Σάββατο 16/12/2023 στις 10:30-16:30 [UTC+3]

Διαδικτυακά (MSTeams)

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Σύγχρονη αρχιτεκτονική σε παλιά κτίρια και ιστορικά σύνολα” του Μεπταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμίου Θεσσαλίας, το Σάββατο 16/12/2023 στις 10:00 [UTC+3] θα πραγματοποιηθεί την διαδικτυακή ημερίδα “Κληρονομιά και Επανάχρηση”.

Meeting 2: Heritage and Reuse

Saturday 16/12/2023 at 10:30-16:30 [UTC+3]

Online (MSTeams)

In the framework of the course “Contemporary Architecture in Old Buildings and Historic Complexes”, part of the Post-graduate Master of Reuse of Building and Complexes, Saturday 16th December at 10:30-16:30 [UTC+3] will be organized the online conference “Heritage and Reuse”.

Program/Πρόγραμμα

10:30-10:45 Έναρξη της ημερίδας/Beginning of the conference

10:45-11:00 Εισαγωγή/Introduction

 

Συνεδρίαση 1: Επισκευή της κληρονομιάς / Session 1: Rebuilding Heritage

11:00-11:30 Zissis Kotionis, ΠΘ
“Ο Πικιώνης στην Aνθρωπόκαινο”

11:30-12:00 Alessandro Camiz, Özyeğin University

“Post-earthquake Design and Adaptive Reuse of Small Historical Towns: Castelvecchio Calvisio (AQ)” 12:00-12:15 Ερωτήσεις/Questions

12:15-12:30 Διάλειμμα/Break

Συνεδρίαση 2: Κληρονομιά και Επανάχρηση / Session 2: Heritage and Reuse
12:30-13:00 Nadine Augustiniok, UHasselt

“Adaptive Reuse of Built Heritage: Belgium as a case study and Values as a tool”

13:00-13:30 Στυλιανή Λεφάκη, ΑΠΘ

“Ζητήματα διαχείρισης της μνήμης στο Βερολίνο”

13:30-13:45 Ερωτήσεις/Questions

13:45-14:30 Διάλειμμα/Break

 

Συνεδρίαση 3: Προσβασιμότητα στην κληρονομιά / Session 3: Accessibility to Heritage

 

14:30-15:00 Fabiano Micocci, ΠΘ

“Accessibility for all in Heritage Buildings and Archaeological sites”

15:00-15:30 Στέλιος Λεκάκης, NCL

“Commons and the Prospect of Accessibility in Cultural Heritage Resources. The Case of Island Greece”

15:30-16:00 Ερωτήσεις/Questions

16:00-16:30 Συμπεράσματα/Conclusions

 

Συντονισμός/Coordination: Micocci Fabiano, UTH

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικων Π.Θ
Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 38334, ΒΟΛΟΣ,
τηλ.:  24210 74242

url:    http://www.arch.uth.gr/reuse-master/

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικων Π.Θ
Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 38334, ΒΟΛΟΣ,
τηλ.:  24210 74242

url:    http://www.arch.uth.gr/reuse-master/