Ενημέρωση

Ψήφισμα για τη ΒΙΟΜΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ

για τη ΒΙΟΜΕ

Ως μηχανικοί και ως άνθρωποι της εργασίας και της παραγωγής που δεχόμαστε άμεσα οι ίδιοι τις συνέπειες της καταστροφής της παραγωγικής βάσης της χώρας από τις εδώ και χρόνια ασκούμενες πολιτικές, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τη σημασία των έμπρακτων κοινωνικών πρωτοβουλιών για την ανάκτηση του δικαιώματος στην εργασία, τη δημιουργία και την οικονομική αξιοπρέπεια.

Πρωτοβουλίες απολυμένων εργαζόμενων για την επαναλειτουργία των πραγματικά ή εικονικά χρεοκοπημένων επιχειρήσεων και μονάδων παραγωγής, έτσι ώστε αυτές να ενταχθούν στην υπηρεσία των ίδιων και της κοινωνίας, δίνουν απτό δείγμα των πραγματικών δυνατοτήτων του κοινωνικού παραγωγικού δυναμικού. Δυνατοτήτων που η κυρίαρχη πολιτική αποσιωπά και καταστέλλει υπό το πρόσχημα της τεχνικής ή νομικής ανεπάρκειας, καταδικάζοντας στην “αναγκαιότητα” της αδράνειας, της εξάρτησης και τελικά της υποταγής και της εξαθλίωσης.

Σε αυτά τα πλαίσια, το εξαιρετικά επιτυχημένο ελεγχόμενο από τους εργαζόμενους παραγωγικό εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ βρίσκεται αυτή την στιγμή στο ίδιο στόχαστρο που στοχεύει στις περιουσίες, στις κατοικίες και στα βασικά μέσα επιβίωσης χιλιάδων ανθρώπων της δουλειάς, αδρανοποιημένων και περιθωριοποιημένων από το “μνημονιακό” καθεστώς: ο χώρος παραγωγής απειλείται με πλειστηριασμό, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται διώξεις σε βάρος των εργαζομένων στη βάση κατηγοριών κατασκευασμένων με εμφανή στόχο την εξουδετέρωση της προσπάθειάς τους.

Καλούμε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο να στηρίξει το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς και κάθε άλλο αντίστοιχο που –υπό την πίεση των συνθηκών– μπορεί να προκύψει:

  • επισημαίνοντας την σημασία του για την αξιοποίηση αδρανών παραγωγικών δυνατοτήτων και την ανάδυση ενός παραγωγικού μοντέλου στην υπηρεσία της κοινωνίας,
  • καλύποντάς το πολιτικά μέσω συλλόγων, επιμελητηρίων και συνδικαλιστικών οργανισμών του τεχνικού κλάδου,
  • δηλώνοντας διαθεσιμότητα για παροχή τεχνικής, υλικής και ανθρώπινης υποστήριξης όπου χρειαστεί,
  • καταδεικνύοντας την πολιτική σκοπιμότητα των σε βάρος του πλειστηριασμών και διώξεων.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στηρίζει το εγχείρημα και καλεί την πολιτεία, που τόσα χρόνια αδιαφορεί, να νομοθετήσει στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τις πρωτοβουλίες αυτοδιαχειριστικής λειτουργίας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ