Ενημέρωση

Πρόταση θεσμικής ρύθμισης περαίωσης αυθαιρέτων

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη
Μεσογείων 119, 11526 Αθήνα

Κοινοποίηση:

  • Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ,
    κο Δημήτριο Οικονόμου
  • Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
  • Πρόεδρο ΤΕΕ, κο Γιώργο Στασινό

Θέμα:  Πρόταση θεσμικής ρύθμισης περαίωσης αυθαιρέτων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 8 Αυγούστου λήγει η πρώτη από τις ισχύουσες προθεσμίες για την ανάρτηση εγγράφων και περαιώσεις στο σύστημα διαχείρισης αυθαιρέτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις θα μείνουν στον αέρα και χιλιάδες συνάδελφοι θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανταπεξέλθουν μέσα στο καλοκαίρι και με αντίξοες συνθήκες λόγω:

1) προβληματικής πρόσβασης στα αρχεία των ΥΔΟΜ που εντάθηκε και λόγω της υγειονομικής κρίσης,

2) συνεχιζόμενων ελλειμάτων στις θεσμικές προϋποθέσεις περαίωσης των αυθαιρέτων,

3) παρατεινόμενων προβλημάτων στην ερμηνεία διατάξεων και διάσταση απόψεων μηχανικών, ΥΔΟΜ και συμβολαιογράφων.

Οι παραπάνω δυσκολίες επιβαρύνονται περαιτέρω λόγω της διακηρυγμένης πρόθεσης του ΥΠΕΝ για ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου των εντάξεων και αρχικών υποβολών στον Ν. 4495/17 στο τέλος του Σεπτεμβρίου και της προβληματικής λειτουργίας, με μεγάλες καθυστερήσεις, των Επιτροπών Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της ένταξης των αυθαιρέτων των περιπτώσεων των άρθρων 116 και 117:

  • Οι επιτροπές που αφορούν στο ΥΠΕΝ από 1/1ου/2020 δεν έχουν ανασυγκροτηθεί και πρόσφατα αντικαταστάθηκαν από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, που έχουν ήδη ιδιαίτερη επιβάρυνση με το αρχικό τους αντικείμενο αρμοδιοτήτων.
  • Οι επιτροπές και διαδικασίες του ΥΠΠΟΑ είναι ακόμα πιο χρονοβόρες, πρόσφατα δε οι αρμοδιότητές τους διευρύνθηκαν με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις που χρονοτριβούν να αυξηθούν ανάλογα.
  • Η προβλεπόμενη κοινή Επιτροπή ΥΠΕΝ-ΥΠΠΟΑ δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει γίνει αποδέκτης της αγωνίας των συναδέλφων την οποία και κατανοεί.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λήξει, τουλάχιστον ως προς τις περαιώσεις, η διαιώνιση των παρατάσεων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσει άμεσα στη θεσμική εκείνη ρύθμιση που θα κρατήσει ανοιχτό το σύστημα, συνδυάζοντας την εκάστοτε περαίωση αυθαιρέτου με την Ταυτότητα του κτηρίου και τον ορίζοντα ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας.

Είναι η μόνη διαδικασία που μπορεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή νέων εντάξεων, ώστε να επιτευχθεί τουλάχιστον ο βασικός στόχος της καταγραφής του όγκου του υπάρχοντος δομημένου περιβάλλοντος ως βάση επανεκκίνησης όποιου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΓΓΡΑΦΟ

pdf
228 KB