Ενημέρωση

Ματαίωση Διαγωνισμού «Δημιουργία Λογότυπου για το Σήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης»

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», RFP-457/24

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 1751(β)/04.04.2024 απόφαση του Δ.Σ., προχώρησε στη ματαίωση του διαγωνισμού με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» RFP-457/24.