Διεθνείς Συνεργασίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή με υλοποιημένο έργο στην έντυπη έκδοση της ACE/ΑΑCC (Architects Against Climate Change)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για συμμετοχή με υλοποιημένο έργο

στην έντυπη έκδοση της ACE/ΑΑCC

(Architects Against Climate Change)

 

Με στόχο την προβολή και την ενίσχυση του ρόλου του αρχιτέκτονα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα για εξεύρεση λύσεων για τη μείωση των επιπτώσεών της, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE/ Architects’ Council of Europe) συγκρότησε, προ διετίας, την ομάδα εργασίας Architects Against Climate Change (AACC).

Στο πλαίσιο της ως άνω πρωτοβουλίας, η AACC προτίθεται να εκδώσει έντυπο με παραδείγματα αρχιτεκτονικών έργων στην ΕΕ στα οποία έχει απονεμηθεί διάκριση σε εθνικό επίπεδο, είτε αποτελούν παραδείγματα καλής αρχιτεκτονικής πρακτικής στην κατεύθυνση αυτή.

Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση που απηύθυνε η ACE στα μέλη της.

Ως μέλος της ACE/ Architects Council of Europe, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία (δηλ. σύντομη τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες και στοιχεία σύμφωνα με το συνημμένο data form) υλοποιημένων έργων τους που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, και τα οποία, μετά από επιλογή, θα σταλούν στην ACE/AACC για ενδεχόμενη δημοσίευσή τους.

Η υποβολή των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 18/09/17 και ώρα 15.00, σε ηλεκτρονική μορφή, στα αγγλικά στα γραφεία του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 105 55 Αθήνα), ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή [email protected].

Σημειώνεται ότι η ως άνω ημερομηνία προέκυψε μετά από αίτηση του εκπροσώπου μας στην ACE κ. Κάρολου Γαλανού, που εξασφάλισε μια ολιγοήμερη παράταση, η οποία δεν επιδέχεται εκ νέου παράτασης και είναι η καταληκτική.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου (τηλ.: 2103215146 και 2103213871).

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ

 


Επιστολή ACE/AACC

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
249 KB
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

pdf
268 KB