Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, καλεί τους συναδέλφους αρχιτέκτονες, οι οποίοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, να δηλώσουν την πρόθεσή τους, υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση και σύντομο βιογραφικό μιας σελίδας, όπου θα διαφαίνονται και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον κατάλογο κριτών είναι η 5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε αρχιτεκτονικό έργο μετά την αποφοίτησή τους και μία τουλάχιστον βράβευση ή διάκριση σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ή σε διαγωνισμό αρχιτεκτονικού έργου, που έχει οργανωθεί από επιστημονικούς φορείς ή το ΤΕΕ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να είναι:

  • μέλη Δ.Ε.Π.,
  • υποψήφιοι διδάκτορες,

ή να έχουν καταθέσει αίτηση για τις παραπάνω θέσεις.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015.

 Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο fax: 2103215147, είτε στο e-mail: [email protected] ή [email protected], είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα.

 

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

pdf
106 KB
Αίτηση

συμμετοχής στις επιτροπές κρίσης των διπλωματικών εργασιών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ

msword
26 KB