Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : Διάλεξη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών “Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων», Πέμπτη 25.04.2024

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

την Πέμπτη 25.04.24 στις 19:00 [UTC+3]

στο MS TEAMS θα πραγματοποιηθεί

η διαδικτυακή διάλεξη

από τον προσκεκλημένο Peter Ruge

στη θεματική της Inspiration for Sustainable Architecture.

In the framework of the Master Program Reuse of Buildings and Complexes at the Department of Architecture of the University of Thessaly, on Thursday 25/4 at 19:00 [UTC+3] on MS TEAMS will take place the online lecture from Peter Ruge on the theme of Inspiration for Sustainable Architecture.

 

Συντονισμός: Fabiano Micocci, UTH

Προσκεκλημένος: Peter Ruge GER

Link: https://tinyurl.com/yc87je8c