Εκπαίδευση

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,

σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, στην αριθ. 12/10-7-2019 συνεδρίασή της, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις γνωστές σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, αποφασίζει ομόφωνα να προχωρήσει σε δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με βάσει το Π.Δ. 407/1980, για το ακαδ. έτος 2019-2020, προκειμένου να καλύψει τα κενά σε μαθήματα που δεν μπορούν να διδαχθούν από τους υπηρετούντες Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματός μας, ως κάτωθι:

 

α/α Γνωστικό Πεδίο / Μάθημα
1.                 Εισαγωγή στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης – Εικαστικές Τέχνες
2.                Δομική Μηχανική
3.                Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία

 

α/α Γνωστικό Πεδίο / Μάθημα
1.                 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
2.                Αειφορικός Σχεδιασμός
3.                Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός
4.                Οπτική Επικοινωνία

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 18-9-2019, αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε συνημμένα.