Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών»

Ο Δήμος Γρεβενών προκηρύσσει Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Συνημμένα θα βρείτε την Περίληψη Προκήρυξης του Διαγωνισμού.