Ενημέρωση

Περίληψη Προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τον Σχεδιασμό Πράσινου Σημείου (Green Point) Αστικού Τύπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα

“Σχεδιασμός Πράσινου Σημείου (Green Point) Αστικού Τύπου”

Διακριτός Τίτλος Διαγωνισμού ΔΙΑΔΥΜΑ 3R (Reduce/Reuse/Recycle)

Διοργανώτρια Αρχή : ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ – Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη.