Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής μελετών για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό “Ανάπλαση Πλατείας Πύρρου”

Με την 4/2018/11.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΛΚ7ΩΕΩ-ΤΒ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των διαγωνιζόμενων μελετών για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μέχρι την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου και ώρα 14:00

 


Απόφαση

pdf
321 KB