Ενημέρωση

Παράταση παραλαβής των μελετών για τον Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ»

Συνημμένη θα βρείτε την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σχετικά με τον Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», που αφορά:

Την  παράταση της παραλαβής των μελετών στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της με αρ.πρωτ.οικ.26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β’ /2011), έως την 12η Μαΐου 2021, με αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων του Διαγωνισμού έως την 15η  Απριλίου 2021.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
303 KB