Ενημέρωση

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 03.03.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ    03 / 03 / 2016    &    ώρα    4.00 μμ – 7.00 μμ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
  2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
  3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.
  4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
  5. ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.
  6. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.
  7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BIENNALE.
  8. ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ.
  9. ΣΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ & ΝΑΞΟΥ.
  10. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Πρακτικά 25ης Συνεδρίασης, 3.3.2016