Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α) “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α.

Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» και δύο κατευθύνσεις, Αρχιτεκτονική και Δομοστατική (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1499/Β/21.04.2020 και λοιπή ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η κανονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (3ο) εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως και τις 30 Ιουνίου 2024.

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.