Διεθνείς Συνεργασίες

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE/CAE) : Εθνικά σχέδια δράσης – Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση στα επαγγέλματα – COM(2013)676)

Πριν λίγες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε 18 Εθνικά Σχέδια Δράσης σχετικά με την αξιολόγηση των εθνικών ρυθμίσεων για την πρόσβαση στο επάγγελμα.

Περισσότερες πληροφορίες και πλήρη τα Σχέδια Δράσης των πρώτων 18 χωρών – μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων (ACE / CAE)  θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16564