Ενημέρωση

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Επιστημονική Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, 28 & 29.9.15

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

                           Επιστημονικό Συνέδριο  

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»               

Ιστορική Πρυτανεία του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου       

                   28 και 29 Σεπτεμβρίου 2015 

Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου ΘΑΛΗΣ- ΑΕΙΣ[email protected]<mailto:[email protected]>www.thalisaeis.ntua.gr<http://www.thalisaeis.ntua.gr>Στοιχεία Επικοινωνίας :ΕΜΠ: 210-772-3276 / 1433 / 4272/ 2128  –  ΤΕΕ: 210-329-1613