Ο Σύλλογος

ΕλΕΜ Ανακοίνωση για την Επίσημη παρουσίαση του αποτελέσματος των διαδικασιών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΕλΕΜ

Ανακοίνωση  για την Επίσημη παρουσίαση του αποτελέσματος των διαδικασιών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ), παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην υπόθεση «Επέκτασης και Μετατροπών» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ), δηλώνουν την απόλυτη αντίθεσή τους στις διαδικασίες που ακολούθησε και ακολουθεί του ΥΠΟΑΤ, δια της υπουργού και συνεργατών, θεωρούν ότι το αποτέλεσμα που θα παρουσιαστεί επίσημα την προσεχή Τετάρτη 15/02/23 στο ΕΑΜ ως:

  • Παράτυπο και Παράνομο, γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες Διεθνών Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τέτοιας σημασίας έργα, αλλά επιλέχθηκε η παράκαμψή τους με μεθοδεύσεις αμφίβολης νομιμότητας, και δεοντολογίας.
  • Αποτυχημένο, Ανεπαρκές και τελικά Ακατάλληλο  για την ως προς την κτηριακή επίλυση και περιβαλλοντική ενσωμάτωση των προτεινομένων επεμβάσεων , λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης  και συγκριτική ανυπαρξία.

Παράλληλα οι διαδικασίες που ακολούθησε το ΥΠΟΑΤ και η επιτροπή αξιολόγησης:

  • Προσβάλλουν την Διεθνή Αρχιτεκτονική Κοινότητα, προκρίνοντας απόψεις υπέρ των «μεγάλων αρχιτεκτονικών γραφείων»
  • Προσβάλλουν την Ελληνική Αρχιτεκτονική Κοινότητα και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αποδεχόμενοι ότι οι Έλληνες αρχιτέκτονες και κατ’ επέκταση οι αρχιτεκτονικές σχολές στην Ελλάδα, είναι ανεπαρκείς για τέτοιου είδους έργα.
  • Θίγουν οικονομικά τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Αρχιτέκτονες, αποκλείοντάς τους από την συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους έργα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕλΕΜ), καλούμε τους συλλογικούς φορείς και κάθε άτομο που αισθάνεται ότι θίγεται από τις μεθοδεύσεις αυτές να τις καταδικάσει και να  ενεργοποιηθεί προς την ακύρωση αυτών των επιλογών απαιτώντας  την επανεκκίνηση του έργου με  νόμιμες διαδικασίες.