Διεθνείς Συνεργασίες

Εκδήλωση “Architecture, the Climate of the Future”, 30 Νοεμβρίου στο Παρίσι

Συνάδελφοι,

Η Εκδήλωση “Architecture, the Climate of the Future”, που διοργανώνεται από το ACE/CAE, την UIA, το CNOA και το CIAF και θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου στο Παρίσι είναι πλήρης.

Γι αυτό το λόγο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση διαδικτυακά την ίδια μέρα και ώρα 14:00 – 19:45 CET, στον παρακάτω σύνδεσμο (link) : https://livestream.com/accounts/15012122/cop21-climatetavenir

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την εκδήλωση.

Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσής τους για υπεύθυνη αρχιτεκτονική, η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων (ACE), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Γαλλίας (CNOA) και το Διεθνές Συμβούλιο Γάλλων Αρχιτεκτόνων (CIAF), οργανώνουν ένα διεθνές συνέδριο με θέμα «Αρχιτεκτονική, το Κλίμα του Μέλλοντος».

Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο μέρη, ξεκινώντας στις 14:00 με πάνελ ομιλητών όπου θα εξεταστούν οι επιπτώσεις των κτιρίων και του σχεδιασμού τους στην αλλαγή του κλίματος και ο ρόλος των αρχιτεκτόνων στην ενεργειακή μετάβαση. Ανάμεσα τους συμμετέχοντες είναι οι αρχιτέκτονες Kjetil Traedal Thorsen, Manfred Hegger, Patrick Coulombel, Anna Heringer, Carin Smuts, Pascal Gontier με τους Γάλλους κλιματολόγους David Mangin, with Sylvie Joussaume.

Θα ακολουθήσει Στρογγυλό Τραπέζι, στις 17:30, το οποίο θα δώσει σε αρχιτέκτονες, επιστήμονες και πολιτικούς αναλυτές από τη Γαλλία και την Ευρώπη τη δυνατότητα να συζητήσουν το ρόλο των πόλεων και των κτιρίων στην πάλη ενάντια στην κλιματική αλλαγή : Πώς οι πόλεις μπορούν να γίνουν ανθεκτικές και βιώσιμες? Πώς ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του κτιρίου?

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και οι αρχιτέκτονες Kenneth Yeang, Ed‐ ward Mazria, Frederic Bonnet και Kjetil Traedal Thorsen, ο μηχανικός ενέργειας Thierry Salomon και Mem‐bers από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Claude Turmes και Karima Delli.

Συνημμένα θα βρείτε το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης.