Ενημέρωση

Διαγωνισμός δοκιμίου με τίτλο “Le Corbusier : Συναντήσεις με τη Μεσόγειο”

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ) προκηρύσσει

Διαγωνισμό δοκιμίου με τίτλο

 «Le Corbusier: Συναντήσεις με τη Μεσόγειο»,

στο πλαίσιο της δέσμης εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Le Corbusier (1965) που οργανώνεται σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, το Μουσείο Μπενάκη, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και τη στήριξη του Ιδρύματος Le Corbusier, του Γαλλικού Ινστιτούτου, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, της Ελβετικής Πρεσβείας, του Ελληνικού Docomomo, της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Ιδρύματος Le Corbusier, και του Ελληνογαλλικού Συλλόγου Χανίων.

Ημερομηνία παράδοσης : 31 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 

Επισυνάπτεται η πλήρης προκήρυξη του διαγωνισμού.