Ο Σύλλογος

Biennale Αρχιτεκτονικής 2016 – Εισήγηση ΔΚΜ_Αρχιτέκτονες

Αθήνα , 11/01/16

 Biennale Αρχιτεκτονικής 2016

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ως γενικός  διαχειριστής  της  Ελληνικής  συμμετοχής .

 

Παρατηρήσεις

Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες

Επαναλαμβάνουμε την θέση  μας  υπέρ της συμμετοχής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην συγκεκριμένη εκδήλωση, καταρχήν ως ο καθ΄ύλην αρμόδιος φορέας.

Ζητάμε  όμως  πρίν  και σε κάθε  περίπτωση  να διασφαλιστούν συγκεκριμένα  θέματα.

Στην συνεδρίαση/συνάντηση  της  05/01/2016, κατατέθηκαν μεν στοιχεία και  έγινε κατανοητό  από την τοποθέτηση της Προέδρου ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αναλαμβάνει την πλήρη  ευθύνη όλης της διαχείρισης. Δηλαδή και των τριών σκελών, Εθνικός Επίτροπος, προώθηση & προβολή και κατασκευή περιπτέρου. Παρόλο αυτά  μέχρι σήμερα (12/01/2016) δεν  έχουν κατατεθεί  στον Σύλλογο τα αντίστοιχα  έγγραφα  από το Υπουργείο, τουλάχιστον δεν έχουν έρθει σε γνώση  των μελών  του Δ.Σ. Επίσης δεν  υπάρχει ενημέρωση  ως  προς  το προτεινόμενο τεχνικό δελτίο, την κοστολόγηση  του, και την σχετική  σύμβαση  η οποία  θα  πρέπει  να υπογραφεί, μεταξύ  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  και  Υπουργείου και θα διασφαλίζει την χρηματοδότηση του εγχειρηματος . Θέματα εξαιρετικής  σημασίας  και  σπουδαιότητας, δεδομένης  της  οικονομικής  κατάστασης  του Συλλόγου, και του μεγέθους  της  ευθύνης  που πρόκειται  να αναλάβει.

Στις  τελευταίες συνεδριάσεις του  Δ.Σ, 08/12/15, 16/12/2015 , 29/12/15 , 04/01/15 (άτυπο Δ.Σ), 07/01/16, ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  προσπαθεί  να βρει  την φόρμουλα  εκείνη  προκειμένου  να διαχειριστεί το συγκεκριμένο εγχείρημα , χωρίς  αποτέλεσμα  όμως.

Μέχρι  σήμερα (12/01/2016) δεν υπάρχει απόφαση  σχετικά  με  τον τρόπο διαχείρισης  και  το  Δ.Σ  «σύρεται»  σε επαναλαμβανόμενες   συνεδριάσεις, χωρίς  αποτέλεσμα , με  χρονικό περιθώριο  τις  29/01/2016, ως καταληκτική  ημερομηνία  για κατάθεση του επιστημονικού πλαισίου  της  Ελληνικής συμμετοχής.

Το παράδοξο είναι ότι δεν υπάρχει κατατεθειμένη  πρόταση από τα μέλη  του Προεδρείου,  ούτε  από τις παρατάξεις  που στηρίζουν την σημερινή διοίκηση του Συλλόγου.  Αντιθέτως από μέλη του Δ.Σ  υπάρχει εμφανής προσπάθεια-υπεκφυγή  να μην υπάρξει συγκεκριμένη απόφαση  συγκρότησης  επιτροπών με  μια παρότρυνση  για οργανωση όλου του εγχειρήματος μέσω «συμμετοχικών   διαδικασιών».

Δεν αρνούμαστε  ότι πιθανά, οι συμμετοχικές  διαδικασίες  σε  επίπεδο εθελοντικής προσφοράς  μπορούν να ενεργοποιήσουν  μεγάλο αριθμό συναδέλφων και  να τους δώσουν τη ευκαιρεία ουσιαστικής  ενασχόλησης  με  τον σύλλογο με στόχο την διεύρυνση του αριθμού ατόμων, ιδεών  και προτάσεων στο συγκερκιμένο θέμα.

Όμως οι αποφάσεις συγκρότησης  των επιτροπών (επιστημονικής , οργανωτικής & διαχειριστικής)   είναι ευθύνη του Δ.Σ ,ως όργανο διοίκησης  και ευθύνης  του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ . Το  Υπουργείο ανέθεσε την ευθύνη  στο  συλλογικό  όργανο  των αρχιτεκτόνων και από αυτό  θα  έχει  τις  όποιες  απαιτήσεις  εκπλήρωσης  του εγχειρήματος . Σε κάθε άλλη περίπτωση  θα μπορούσε  να κάνει  ένα  ανοιχτό κάλεσμα  στους  αρχιτέκτονες  της   χώρας, απευθυνόμενο γενικά  στις  συλλογικότητες για οργάνωση  μέσω  συμμετοχικών διαδικασιών.

Επανερχόμαστε  λοιπόν  και  καταθέτουμε  εκ  νέου  την πρόταση  της  παράταξης  μας  για  οργάνωση  και διαχείριση του εγχειρήματος.

 

Πρόταση διαχείρισης του εγχειρήματος

Προτείνεται, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ   :

 

  1. Να συγκροτήσει θεματικές επιτροπές , (Επιστημονική , Οργανωτική , Διαχειριστική ) οι οποίες θα οργανώσουν και θα επιμεληθούν το εγχείρημα , σε συντονισμό μεταξύ  τους  και  σε κάθε  περίπτωση υπό την γενική εποπτεία του Δ.Σ .

Επιτημονική επιτροπή : 7  η 9  μέλη (σύμφωνα  με προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ ),   με κλήρωση  από  τον υφιστάμενο κατάλογο  κριτών  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών   του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  η απο επικαιροποιημένο με  άμεση πρόσκλσηη εκδήλωσης ενδιαφεροντος , (12-20/01/16).

Οργανωτική επιτροπή :Υπεύθυνη για την οργάνωση  της έκθεσης  αλλά και όλων των παράλληλων εκδηλώσεων. Συγκρότηση από μέλη των μόνιμων  επιτροπών  του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , με δυνατότητα  διεύρυνσης  ανά  θεματική  από  μέλη (ταμειακά  ενήμερα)  του συλλόγου  που  θέλουν  να ασχοληθούν ενεργά .

Διαχειριστική επιτροπή : Υπεύθυνη  για την οικονομική διαχείριση. Συγκρότηση από μέλη  της  Αντιπροσωπείας  του  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  , σε πλήρη συντονισμό με την ταμία  του Δ.Σ  ως  σύνδεσμο για την ενημέρωση του.

2.Να συντάξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο /σκεπτικό , μέχρι 2 σελίδες, με το  οποίο  θα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στα ενεργά μέλη του (ταμειακή ενημερότητα ), και θα τους καλεί,  είτε μεμονωμενα είτε σε σχήματα η ομάδες να καταθέσουν προτάσεις για το φετινό θέμα  της  έκθεσης «Reporting  from  the  Front».

3.Να επιλέξει μετά από συγκεκριμένη  διαδικασία που θα υποδείξουν οι επιτροπές τα έργα /προτάσεις,  που θα εκπροσωπήσουν την Ελληνική συμμετοχή.

4.Να διασφαλίσει  την καλύτερη δυνατή διαχείριση  των οικονομικών .

5.Να δημοσιοποιεί όλες τις διαδικασίες  μέσα από την ιστοσελίδα του .

6..Να πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας και έκθεσης της biennale αρχιτεκτονικής 2016 (Ιανουάριος -Νοέμβριος ),  παραλληλες εκδηλώσεις με στόχο να υπάρξει προβολή της Ελληνικής συμμετοχής αλλά και προώθηση του ίδιου του συλλόγου, των αρχών, θέσεων και δράσεων του.

Με την παραπάνω διαδικασία θεωρούμε ότι ο Συλλογος στηρίζει έμπρακτα τις

θέσεις και αρχές του για :

-Διαφάνεια στις διαδικασίες.

-Προάσπιση στην ελευθερία έκφρασης του αρχιτέκτονα.

-Επιστημονική θέση.

-Πραγματικό σεβασμό και συγχρόνως  στήριξη  στα μέλη του.

Θερούμε ότι κάθε άλλη διαδικασία μπορεί να αμφισβητηθεί, η ότι πρόκειται για ανάθεση έργου από το αρμόδιο Υπουργείο στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ , σε ένα κλίμα αθέμιτου ανταγωνισμού προς τα μέλη του.

Για την «Δ.Κ.Μ_Αρχιτέκτονες», το προαναφερθέν σκεπτικό και η προτεινόμενη οργανωτική δομή  αποτελούν  τις  βασικές  προυποθέσεις  για μία ολοκληρωμένη, επιστημονική, δημοκρατική και διαφανή διαδικασία σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να κατηγορηθεί ο επίσημος φορέας οτι λειτουργεί ως μια παρέα συνδικαλιστών και οχι ως εκπρόσωπος της επιστημονική κοινότητα των αρχιτεκτόνων

Επισημαίνεται για ακόμη  μία φορά οτι η  συνεχής  καθυστέρηση  στην λήψη  αποφάσεων εγκυμονεί κινδύνους για την συμμετοχη της χώρας  στην Biennale, με αποτέλεσμα την  δυσφήμηση  όχι μόνο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αλλά  κατ έπεκταση και του  αρμόδιου Υπουργείου που του ανέθεσε  την συνολική  ευθύνη.

Θεωρούμε οτι η συγκεκριμένη πρόταση διασφαλίζει την κατ΄ελάχιστο επιστημονική & διαφανή διαδικασία για μια αξιοπρεπή εκπροσώπηση της Ελληνικής  συμμετοχής  στην Biennale αρχιτεκτονικής  2016.