Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την επέκταση & προσθήκη ορόφου στο Βρεφονηπιακό Σταθμό επί των οδών Υπαπαντής 34 & Παπαστράτου στον Πειραιά

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για την επέκταση και προσθήκη ορόφου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί των οδών Υπαπαντής 34 και Παπαστράτου στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με την με αριθμό 440 / 18.11.19 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς και τα Βραβεία.