Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων»

Σας κοινοποιούμε  την υπ’ αριθμ 156/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων που αφορά στην Έγκριση Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου, για την «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων».