Ενημέρωση

Εκλογές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στην τελευταία συνεδρίασή του της 10.10.2022, σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων που είχαν σαν αποτέλεσμα την απορρύθμιση των διαδικασιών προετοιμασίας για την διενέργεια των εκλογών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ που είχαν προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου 2022, μετά  την από 05.05.2022 Απόφαση του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αποφάσισε τα εξής:

Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και σύμφωνα με τα παρακάτω.

  1. Τις εκτενέστατες συζητήσεις που έγιναν σε δύο έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 20 και 26 Σεπτεμβρίου 2022.
  2. Το γραπτό αίτημα με Α.Π. 67799/21/09/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ για την έκτακτη σύγκληση Αντιπροσωπείας για τον προσδιορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και την διερεύνηση διεξόδων για την ταχύτερη δυνατή διενέργεια των εκλογών σε πανελλήνιο επίπεδο,
  3. Την ενημέρωση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας το οποίο είχε προσκληθεί και είχε παραστεί στο προηγούμενο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Επιπροσθέτως λαμβάνοντας υπόψη,

  • Την πρόταση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 και που είχε προτείνει πιθανές εναλλακτικές ημερομηνίες την 27η Νοεμβρίου 2022 ή την 4η Δεκεμβρίου 2022,
  • Τις επιφυλάξεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας για το νόμιμο της διαδικασίας σύγκλισής της,
  • Την οικονομική και χρονική επιβάρυνση σε περίπτωση εμπλοκής του Συλλόγου σε νομικές διερευνητικές διαδικασίες.

Επισημαίνοντας δε,

Την παράταση της αναστολής των εργασιών του Δ.Σ. σε θέματα σημαντικά που αφορούν τους αρχιτέκτονες και την αρχιτεκτονική σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές μας.

 

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ συμφωνεί για την διενέργεια των εκλογών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 27 Νοεμβρίου 2022 με ημερομηνία κατάθεσης των ψηφοδελτίων και λήξης των εγγραφών την Δευτέρα  31.10.2022 στις 12.00 μμ.

Παράλληλα ενισχύεται η γραμματειακή υποστήριξη με γραμματέα που είχε εργαστεί κατά το παρελθόν ως γραμματέας στα γραφεία του Συλλόγου.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Ξυνομηλάκης