Ενημέρωση

Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Αθηναίων με θέμα: Πλατεία Ομονοίας, ΄΄Παρέμβαση σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο΄΄

Προς: Τον Δήμαρχο Αθηναίων, κο Κώστα Μπακογιάννη

Ανοιχτή επιστολή

Θέμα:  Πλατεία Ομονοίας, ΄΄Παρέμβαση σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο΄΄

Σχετικά:

 1. Α.Π. 288/09-07-2018 ΣΥΠΟΘΑ
 2. Α.Π. 8η/6η 16-07-2018 ΣΥΠΟΘΑ
 3. Α.Π. 192062/26-07-2018 Δήμος Αθηναίων
 4. Α.Π. 49290/3482/27-07-2018 ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ
 5. Α.Π. 319/ 30-07-2018 ΣΥΠΟΘΑ
 6. Α.Π. ΣΑ 75 /07-02-2019 Π.Ε. Κ. Τομέα
 7. Α.Π. 64225/14-02-2019 ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 8. Α.Π. 12669/555 22-02-2019 ΥΠΕΝ-ΔΑΟΚΑ
 9. Α.Π. 13872 28-02-2019 Απ/μένη Δ/ση Αττικής
 10. Α.Π. 64317/13-03-2019 ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
 11. Α.Π. ΣΑ 161/13-03-2019 Π.Ε. Κ. Τομέα

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ), εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του διότι παρά τις διαμαρτυρίες του και τις επαφές που είχε με τις Υπηρεσίες του Δήμου σας από τις αρχές του 2019, διακρίνει μέχρι σήμερα μια σειρά ενεργειών που δεν ταυτίζονται με αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παρέμβαση σε έργο που έχει βραβευθεί σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό και αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο της πόλης των Αθηνών.

Ειδικότερα:

Με τις με Α.Π. 64225/14-02-2019 και 64317/13-03-2019 επιστολές μας, είχαμε ζητήσει διευκρινίσεις και είχαμε επιστήσει την προσοχή για ενέργειες και εργασίες στον χώρο της πλατείας Ομονοίας εκτός του προβλεπόμενου πλαισίου από τις σχετικές διατάξεις και διαδικασίες. Οι διαβεβαιώσεις και οι εξηγήσεις που μας δόθηκαν θεωρήθηκαν ισχνές και για τον λόγο αυτό είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων ΥΠΕΝ, ΥΠΠΟΑ, καθώς και το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, η Υ.ΔΟΜ. του Δήμου σας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ως Δημάρχου του μεγαλύτερου Δήμου της Ελλάδας και διαπιστώνοντας με έκπληξη να συνεχίζονται οι εργασίες σε έναν χώρο τοπόσημο, σημείο στο οποίο βρίσκεται μια από τις σημαντικότερες πλατείες της χώρας μας, θα ήταν χρήσιμο να μας αιτιολογήσετε άμεσα και αρμοδίως, απαντώντας στα εύλογα ερωτήματα ενός Συλλόγου που το Ελληνικό κράτος έχει επιλέξει να γνωμοδοτεί δια των εκπροσώπων του επί Αρχιτεκτονικών θεμάτων, προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της Αρχιτεκτονικής, για την επιτυχή προσαρμογή των όποιων παρεμβάσεων σε προστατευόμενες περιοχές, που γειτνιάζουν με προστατευόμενα κτίρια, όπως και για τις μελέτες διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων κ.α. και μάλιστα όταν έχει προηγηθεί Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός.

Κύριε Δήμαρχε,

 1. Τα έργα που εκτελούνται στην πλ. Ομονοίας υπάγονται στις διατάξεις του αρ.2 Απόφαση: α.π.26804/ΦΕΚ1427/16-6-2011;
 2. Αν δεν υπήρχε η υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού βάση ποιών διατάξεων και διαδικασιών (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.-ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ενέργησαν οι Υπηρεσίες σας;
 3. Λήφθηκε κάποια σχετική γνωμοδότηση από Σ.Α. ή ΚΕ.Σ.Α.;
 4. Το ΥΠ.ΠΟ.Α. χορήγησε λόγω αρμοδιότητας κάποια έγκριση;
 5. Εκδόθηκε κάποια άδεια για το συγκεκριμένο έργο από την Δ.Α.Ο.ΚΑ. ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.
 6. Το έργο αφορά διαμόρφωση – ανάπλαση ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου;
 7. Η πλατεία Ομονοίας ευρίσκεται εντός περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικού χώρου;
 8. Είναι πλατεία υπερτοπικής σημασίας;

 Κύριε Δήμαρχε,

 Όλα τα προαναφερθέντα σημεία (1-8) και όχι μόνον αυτά, σχετίζονται με τις εργασίες που εκτελούνται στον χώρο της πλατείας Ομονοίας. Θα επιθυμούσαμε το συντομότερο δυνατό μια τεκμηριωμένη απάντηση, δεδομένου ότι η όλη διαδικασία δείχνει να αποτελεί σοβαρό θεσμικό ατόπημα παρέμβασης σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο. Η διαδικασία που έχει επιλεγεί θεωρούμε ότι απαξιώνει τον ρόλο της Αρχιτεκτονικής και του Αρχιτέκτονα, όπως και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καταστρατηγώντας επαγγελματικά δικαιώματα και τον θεμιτό υγιή ανταγωνισμό, με σημαντικές συνέπειες και σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, δημιουργώντας ένα κακό προηγούμενο αυθαιρεσίας ως προς την τήρηση των νόμων και της θεσμικής διαδικασίας.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
291 KB