Ενημέρωση

Β’ Παράταση προθεσμίας λήξης ημερομηνίας υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Νέο Μουσείο – Κέντρο Τεκμηρίωσης «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ αποφάσισε την Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» ως εξής :

  • έως τις 07.04.2023 για ορισμό Κριτικής Επιτροπής.
  • έως τις 28.04.2023 και ώρα 14:00 για υποβολή των προτάσεων.

Συνημμένα θα βρείτε το απόσπασμα του σχετικού Πρακτικού.