Διεθνείς Συνεργασίες

UIA – Διαγωνισμός «Προσβάσιμα και Φιλικά για όλους έργα αρχιτεκτονικής 2017» – “Friendly and Inclusive Spaces’ Awards 2017

Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων, (International Union of Architects – UIA) ανακοίνωσε τον διαγωνισμό:

«Προσβάσιμα και Φιλικά για όλους έργα αρχιτεκτονικής 2017» –

«Friendly and Inclusive Spaces’ Awards 2017»

 Στη συνέχεια του σημειώματος υπάρχουν η πρόσκληση μαζί με όλα τα δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για όσους από εσάς θα θέλατε να συμμετάσχετε με κάποιο σας έργο.

https://uiafriendlyspaces.awardsplatform.com/