Ενημέρωση

Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φαρσάλων»

Συνημμένα θα βρείτε το με αρ. ΦΕΚ 24 ΥΟΔΔ/19-01-2021: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων για την «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Φαρσάλων».


ΦΕΚ

pdf
130 KB