Ενημέρωση

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1083/ΥΟΔΔ/16.12.2021, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» του Δήμου Καβάλας.