Ενημέρωση

Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 2/Δ.Σ. 12/2023 απόφαση του ΔΕΠΑΝ (ΑΔΑ: ΩΝΜΓ46ΜΩΧΑ-ΗΓ0), καθώς και ΦΕΚ/598/Υ.Ο.Δ.Δ./23.06.23 σχετικά με τη συγκρότηση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ».