Ενημέρωση

Σχετικά με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο του ΥΠΕΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟ του ΥΠΕΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στη συνεδρίασή του της 05/05/2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και καταγγέλλει τον Νόμο για την “Περιβαλλοντική Αναβάθμιση” δεδομένου ότι αποτελεί έωλη σύνθεση πολλών ασύνδετων ρυθμίσεων με πολλαπλές, επικίνδυνες για την ποιότητα του Περιβάλλοντος και το μέλλον του Χωρικού Σχεδιασμού διατάξεις.

Επιπλέον επισημαίνει ότι δεν αποτελεί αποδεκτή δημοκρατικά διαδικασία η υπερψήφιση Νομοσχεδίων που, στην πλειοψηφία τους, δε στηρίχτηκαν σε επιστημονικό διάλογο των αρμόδιων φορέων και θεωρεί απαράδεκτο το ότι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος των Αρχιτεκτόνων δε θεωρήθηκε αρμόδιος φορέας, δεν ενημερώθηκε έγκαιρα και δεν κλήθηκε ποτέ να εκφράσει την άποψή του.

 


pdf
132 KB