Δράσεις

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ: Ερωτήσεις & Απαντήσεις στον Ελληνικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών: «Reporting From The Front», Alejandro Aravena, Βενετία, 2016»

Ερωτήσεις

– Γιατί όλο αυτό μου μοιάζει σαν μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δώσουν παρόν όλοι αυτοί που “δεν κατάφεραν” να καπελώσουν την όλη προσπάθεια της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Biennale?

 

– Γιατί δεν περιμένουμε τα αποτελέσματα της συλλογικής εμπειρίας που θα μαζευτεί στους έξι μήνες λειτουργίας του Ελληνικού Περιπτέρου πάνω στα συγκεκριμένα θέματα;

 

– Τι σημαίνει ΝΕΩΝ αρχιτεκτόνων , εγώ πχ αισθάνομαι νέος,  μπορώ να συμμετάσχω ?

 

– Πότε συγκροτήθηκε κατάλογος κριτών,  είναι ο παλιός που καταργήθηκε, έχει μήπως εμπλουτιστεί ?

 

– Τι είναι τεχνική και διαχειριστική επιτροπή σε Α.Δ.?

 

– Πόσες πινακίδες Α1 πρέπει να παραδοθούν? Επιτρέπεται και πάνω από μία?

 

– Θα γίνει έκθεση με τις νικήτριες προτάσεις?

 

 

Απαντήσεις

Ύστερα από την κατηγοριοποίηση όλων των ερωτημάτων που συγκεντρώθηκαν, αναφορικά με τον ελληνικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών: «REPORTING FROM THE FRONT», ALEJANDRO ARAVENA, ΒΕΝΕΤΙΑ, 2016, που διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σας κοινοποιούνται οι απαντήσεις τους ανά κατηγορία:

 

­Εντός της γενικότερης συλλογικής εμπειρίας σε σχέση με την ελληνική συμμετοχή στις Μπιενάλε της Βενετίας μέχρι και τη φετινή, και πιο συγκεκριμένα την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του εγχειρήματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση των αρχιτεκτόνων της χώρας σχετικά με αυτό, το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων για την Μπιενάλε αρχιτεκτονικής, οργανώνει τον ελληνικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών: «REPORTING FROM THE FRONT», ALEJANDRO ARAVENA, ΒΕΝΕΤΙΑ, 2016.

 

– Ως εκ τούτου ο διαγωνισμός αυτός αποτελεί παράλληλη εκδήλωση του συλλόγου και μέρος της συλλογικής εμπειρίας στην 15 Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού περιπτέρου στη Βενετία.

 

­- Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους τους αρχιτέκτονες της χώρας, αν και, εκ παραδρομής, και με μοναδικό στόχο την ενθάρρυνση των νέων αρχιτεκτόνων να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους προκλήσεις, στην προκήρυξη του διαγωνισμού αναφέρεται: Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε νέους Αρχιτέκτονες & Φοιτητές Αρχιτεκτονικής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UIA-UNESCO.  Αντιθέτως στους όρους συμμετοχής αναγράφεται ρητά: • Να είναι αρχιτέκτονας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό χωρίς να αναφέρεται κάποιο όριο ηλικίας.

 

– Τα παραδοτέα του διαγωνισμού είναι αυτά τα οποία αναγράφονται στην σχετική προκήρυξη και επομένως μεταξύ των άλλων, πρόκειται για μια πινακίδα Α1 ανά συμμετοχή. Αν όμως κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να συμμετέχει με πάνω από μία προτάσεις στον διαγωνισμό, θα μπορούσε με μόνη προϋπόθεση όλες οι συμμετοχές του ιδίου προσώπου ή ομάδας προσώπων να πληρούν τους όρους, όπως αυτοί αναγράφονται στο σχετικό σημείο της προκήρυξης: υποβολή πρότασης, ώστε να γίνουν όλες οι συμμετοχές δεκτές.

 

– Οι κριτές του διαγωνισμού κληρώθηκαν από τον επικαιροποιημένο κατάλογο των κριτών, όπως αυτός διαμορφώθηκε ύστερα από την τελευταία σχετική προκήρυξη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

 

– Η τεχνική και η διαχειριστική επιτροπή, διαμορφώθηκαν από  τον αγωνοθέτη ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

– Τέλος, πρόθεση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, στο τέλος της Μπιενάλε της Βενετίας και εφόσον κάτι τέτοιο θα μπορέσει να καταστεί εφικτό, είναι να οργανώσει έκθεση του ελληνικού περιπτέρου στην Ελλάδα, μέρος της οποίας έκθεσης θα είναι και ο ελληνικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμό ιδεών: «REPORTING FROM THE FRONT», ALEJANDRO ARAVENA, ΒΕΝΕΤΙΑ, 2016.

 

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ,

καλή συνέχεια σε όλους τους συμμετέχοντες.