Εκπαίδευση

Ψήφισμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το νέο πλαίσιο διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

Συνημμένα θα βρείτε το Ψήφισμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το νέο πλαίσιο διενέργειας Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.